Р. България

МВР

 

Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 г.

Данните са актуални към 4.12.2021 г., 00:58:33 ч местно време

 

Указания за ползване

 • Моля изберете вида на документа, за който сте подали заявление.
 • В полето ЕГН посочете Вашия единен граждански номер. Натиснете бутона "Търси"
 • Вследствие на търсенето ще получите информация дали имате издаден документ за самоличност от избрания вид.
 • В случай, че заявеният от Вас документ е издаден, в зависимост от заплатената от Вас услуга, може да го получите, както следва:
  • Експресна услуга

   - на същия ден, в който е издаден документът

  • Бърза услуга

   - на същия ден, ако заявлението е подадено в ОДМВР и само в случай, че е изминал срокът, регламентиран в Тарифа № 4, за издаване на документ със заплатена такса за експресна услуга

   - след 14:00 ч. на следващия работен ден, ако заявлвнието е подадено в РУ на МВР.

  • Обикновена услуга

   - на датата, посочена в регистрационния талон, който Ви е предоставен при подаване на заявлението.