Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Асен Илиев Киров

08 фев 2019

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК и във връзка с препратеното от Върховна административна прокуратура Ваше заявление вх. № 812100-819/17.01.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомление  рег. № 812100-2007/07.02.2019 г., подписано от директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“.

За повече информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 08 февруари 2019 | 15:12