Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Богдан Георгиев Чупетловски

15 ное 2018

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и във връзка с Ваша жалба вх. № 523р-59739/18.07.2018 г. по описа на СДВР, Ви уведомяваме:

По жалбата е изготвено решение рег. № 812100-15720/03.09.2018 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма “Стар Пост” ООД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 

 15 ноември 2018 | 14:16