Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Елица Иванова Кацарска от гр. София

04 дек 2018

На основание чл.61, ал.3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с получената в Министерството на вътрешните работи Ваша жалба вх. № 489700-3228/21.09.2018 г., Ви уведомяваме:

По жалбата е постановено решение рег. № 812100-17481/08.10.2018 г. от министъра на вътрешните работи.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите решението чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност..

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 04 декември 2018 | 15:10