Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Нина Анастасова Анастасова от гр. Свиленград

15 авг 2018

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и във връзка с Ваша молба вх. № 489700-1425/14.05.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По молбата е изготвено писмо рег. № 812100-12417/09.07.2018 г. по описа на МВР.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставка (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма “Стар Пост” ООД.

Можете да получите писмото чрез дирекция „Координация и административно обслужване” – МВР.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

 

 

                                      “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 15 август 2018 | 14:11