Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Пенчев – член на Обществения съвет на „Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“ и зам. Председател на Национално движение „Екогласност“

03 дек 2019

На основание чл. 18а, ал. 10 във вр. чл. 61, ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 812104-131/24.06.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме следното:

По заявлението е изготвено уведомление рег. № 812100-10032/01.07.2019 г. по описа на дирекция „Правно – нормативна дейност“.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на министерството, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00 - 12.00 часа; 14.00 - 16.00 часа).

 

 

 

 

                                                          “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:17