Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Христо Рачев Радков от гр.София

29 юни 2018

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК и във връзка с Ваше заявление вх. № 812104-60/14.03.2018 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено писмо рег. № 8121р-6289/26.03.2018 г., подписано от директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“.

Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в МВР от куриерска фирма „Стар Пост“ ООД.

Можете да получите писмото чрез приемната на министерството.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 29 юни 2018 | 14:02