Р. България

МВР

 

СЪОБЩЕНИЕ до Шенсьоз Мине - гражданин на Република Турция

15 окт 2019

На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваша жалба № 489700-3883/24.09.2019 г. по описа на МВР, Ви уведомяваме:

По жалбата е постановено решение рег. № 489700-4152/11.10.2019 г. от главния секретар на МВР.

Същото е изпратено на адреса на електронната поща, от която е подадена жалбата.

Решението в оригинал може да бъде получено чрез приемната на МВР в гр. София,   ул. „6-ти септември“ № 29 лично от Вас или от надлежно упълномощен представител, след представяне на документ за самоличност.

За информация тел. 02/982 25 74 (10.00-12.00 часа; 14.00-16.00 часа).

 

                                                                         “ЖАЛБИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ”

 26 ноември 2020 | 15:18