Р. България

МВР

 

Декларации по "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси"

 

Политически кабинет

Главен секретар 

Главни дирекции на МВР

 • Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

  Областни дирекции на МВР

  Дирекция "Вътрешна сигурност"

  Дирекция “Миграция”

  Дирекция “Български документи за самоличност”

  Дирекция “Международни проекти”

  Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

  Дирекция "Национална система 112"

   

  Специализирани административни дирекции

   

  Академия на МВР

  Медицински институт на МВР

   

  Научноизследователски и научно-приложни институти

   

 •