Република България

МВР

 

Министър на вътрешните работи

Валентин Радев

Роден е на 6 февруари 1958 г. в гр. Елин Пелин.

 

Притежава образователно-квалификационна степен магистър, офицер от Артилерийски войски – инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества от ВВАУ – Шумен, и магистратура по икономика от УНСС.

След аспирантура по аеродинамика и балистика във Военния научно-технически институт в София през 1991 г. придобива докторска степен. От 1996 г. е старши научен сътрудник II степен.

Преминал е курсове и специализации в Русия, Канада, Чехия и Германия, както и обучение на ръководни кадри в Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал”.

Започва кариерата си като началник на служба „Артилерийско въоръжение” в поделение 42610.

От 1983 г. е научен сътрудник във Военния научно-технически институт (ВНТИ), София, където по-късно оглавява секция „Боеприпаси” и чийто директор е в периода 2000-2002 г.

През 1999 г. и 2000 г. е заместник-директор на Института за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) в София.

Валентин Радев е бил също хоноруван преподавател в УНСС и Нов български университет, както и председател на Съвета на директорите на „НИТИ” ЕАД в Казанлък, научен секретар на СНС по „Военноинженерни науки” към ВАК.

От 2005 г. е председател на Сдружението на специалистите по боеприпаси в България, а от 2006 г. е индивидуален член на Съюза на учените в България.

Има над 130 публикации – научни статии и доклади, стандарти и др. Автор е на 17 изделия с военно предназначение, всички внедрени в редовно производство и приети на въоръжение, има девет патента, три промишлени дизайна, две марки и 17 предложения с полезен ефект.

Член е на Експертната комисия по отбрана на ГЕРБ.

В периода 2009-2013 г. е заместник-министър на отбраната.

Народен представител от ПП ГЕРБ в 42-ото, 43-ото и 44-ото Народно събрание.

Избран за министър на вътрешните работи на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.