Р. България

МВР

 

Законопроекти    


          Дата на публикуване: 08.03.2019 г.

          Дата на приключване на общественото обсъждане: 22.03.2019 г.По проектите на нормативните актове могат да бъдат направени бележки и предложения в 30-дневен срок от датата на публикуване, освен ако в мотивите, съответно в доклада не е посочен по-кратък срок. 
Бележките и предложенията могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: [email protected]