Р. България

МВР

 

Помощ и компенсация на пострадали от насилие

 

Информация на тази тема може да получите в Интернет на адрес:

http://www.compensation.bg/ 

 

Необходимите документи може да изтеглите по-долу: