Р. България

МВР

 

Заместник-министър на вътрешните работи

GANCHEV_1Емил Ганчев

Роден през 1963 г.

През 1986 г. завършва Висшата специална школа на МВР в София, специалност „Управление на обществения ред и осигуряване безопасно движение по пътищата“, а през 1992 г . придобива магистърска степен по специалност „Право“ във Висшия институт на МВР.

От 1986 г. до 2006 г. работи в структурата на МВР в Пловдив, където последователно заема изпълнителски и ръководни длъжности. За периода е многократно награждаван.

От 2006 г. до 2009 г. заема длъжността директор на ОДМВР – Пазарджик. Отличен е последователно с почетен знак на МВР – ІІІ степен и почетен знак на МВР – ІІ степен.

От 2010 г. до 2017 г. е главен експерт по сигурността на информацията в Районен съд – Пловдив.

В периода 31.01. – 09.05.2017 г. е заместник-министър на вътрешните работи в служебното правителство с министър-председател проф. Огнян Герджиков.

От 2017 г. до 2020 г. е заместник-директор на Бюрото по защита при главния прокурор.

От 01.06.2020 г. до момента е служител по сигурността на информацията в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Назначен е за служебен заместник-министър на вътрешните работи на 12.05.2021 г. със заповед на служебния министър-председател на Република България Стефан Янев.

Заместник-министър на вътрешните работи

KATINOV_1Венцислав Катинов

Роден през 1962 г.

През 1987 г. придобива висше икономическо образование от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.

От 2001 г. до 2013 г. заема длъжността началник на сектор „Криминална полиция“ в ОДМВР – Плевен.

През 2014 г. оглавява сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ в Плевен.

От октомври 2014 г. до октомври 2015 г. заема длъжността директор на ОДМВР – Плевен.

В периода 01.02. – 08.05.2017 г. е служебен заместник-министър на вътрешните работи в служебното правителство с министър-председател проф. Огнян Герджиков.

От 2020 г. до момента е директор на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Плевен.

Успешно е завършил множество курсове за подготовка на полицейски кадри и курс за ръководни кадри в Министерството на вътрешните работи.

В качеството на партньор е участвал в европейски проект „Антикорупция“, съвместно с представители на полицейските сили от Румъния и Латвия.

Награждаван е многократно от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на МВР и от Община Плевен за постигнати високи резултати в служебната дейност.
Заместник-министър на вътрешните работи

MIRCHEV_1Енчо Мирчев

Енчо Мирчев е дългогодишен служител в системата на МВР. В периода от ноември 2017 година до септември 2018 година е ръководител на Инспекторат НЗОК. Завършил е Военната академия „Г.С. Раковски“, притежава също така образователно-квалификационна степен „магистър“ от ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново по специалност „Свързочни войски – инженер по комуникациите“.

Началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи