Р. България

МВР

 

Състав


Председател: Красимир Ципов - заместник-министър на вътрешните работи;
Заместник-председател: Иво Живов Тодоров - ОДМВР-Пловдив, член на УС на ССМВР;
Секретар: Мария Филипова - ДКАО.

Представители на ръководството на МВР:
1. Красимир Ципов - заместник-министър на вътрешните работи;
2. Румен Радичков - Медицински институт;
3. Петя Янева - ДУССД;
4. Комисар Илия Хрисимов - Академия на МВР;
5. Стоян Тагарев - ГДБОП;
6. Велин Георгиев - ГДПБЗН;
7. Иван Варналиев - ГДПБЗН;
8. Инспектор Пенка Стоянова - ГДНП;
9. Инспектор Владимир Йорданов - ГДНП;
10. Антон Начев - ГДГП;
11. Емилия Найденова - ДПУБ;
12. Цветан Нишев - НИК;
13. Милена Йовчева-Петрова - СДВР;
14. Мария Филипова - ДКАО.

Представители на синдикалните организации в МВР

Национален полицейски синдикат в България:
1. Веселин Веселинов;
2. Васил Алексиев.

Национален синдикат на гражданската администрация в МВР:
1. Христо Христов;
2. Д-р Евгений Гошев.

Национален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец":
1. Инж. Светлин Василев;
2. Станимир Миланов.

Синдикална федерация на служителите в МВР:
1. Димитър Попов;
2. Стефан Кантарджиев.

Синдикат на служителите в МВР:
1. Иван Павлов;
2. Иво Тодоров.

Синдикален Алианс Сигурност в МВР:
1. Божанка Стоянова;
2. Росица Александрова.


Заповед № 8121з-317/22.03.2019 г. относно определяне на състава на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи (файл)

Заповед № 8121з-377/05.04.2019 г. относно изменение на заповед № 8121з-317/22.03.2019 г. относно определяне на състава на Съвета по условия на труд в Министерството на вътрешните работи (файл)