Р. България

МВР

 

Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице

Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи - Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"

 

Профил на купувача с възложител Министъра на вътрешните работи - Дирекция "Обществени поръчки"

 

 

Профили на купувача с възложител ръководители на структури по чл.37 от ЗМВР