Р. България

МВР

 

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

2018

2-ро тримесечие

1. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.
2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства на МВР - финансово-правна форма СЕС-КСФ. към 30.06.2018 г.
4. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС на МВР към 30.06.2018 г.
5. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДМП на МВР към 30.06.2018 г.
6. Обобщен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МВР към 30.06.2018 г. 

 3-то тримесечие

           1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МВР към 30.09.2018 г.
           2. Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МВР към 30.09.2018 г.
           3. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за  средствата от Европейския
           съюз -КСФ на МВР към 30.09.2018 г.
           4. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския
           съюз - ДЕС на МВР към 30.09.2018 г.    
            5. Обобщен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз
            - ДМП на МВР към 30.09.2018 г. 
            6. Обобщен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МВР 
            към 30.06.2018 г.