МВР

Академия на МВР

 

Ректор на Академията на МВР


 Старши комисар проф. дн Любомир Кирилов Тимчев

ректор

роден на 14.02.1961 г. в гр. София

Образование:

1987 г. - ВСШ на МВР, специалност  „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“, ,,магистър“;

2010 г. - Югозападен университет - гр. Благоевград, специалност „Право“, магистър;

2001 г. - ОНС „доктор“;

2004 г. - доцент;

2011 г. - професор;

2017 г. - доктор на науките.

Професионален стаж:

1980 - 1992 г. - инспектор, СДВР;

1992 г. - асистент във факултет „Национална полиция“ при Висш институт на МВР;

1994 г  - старши асистент в катедра 03 НП при ВИПОНД;

1997 г  - главен асистент в катедра „Административна дейност на полицията“ при ВИПОНД;

2004 г  - началник на сектор „Организация на учебната и научна дейност“ при Академията на МВР;

2004 г. - доцент в катедра „Административна дейност на полицията“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР;

2009 г.  - доцент в катедра „Шенгенска сигурност, контрол на границите и опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР;

2010 г.  - доцент в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР;

2010 - 2013 г. - заместник-ректор на Академията на МВР;

2013 г. - професор в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР;

2019 г. - ВПД ректор на Академията на МВР.

Научни публикации:

„Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите“;

„Теоретични и правни аспекти на влизането, пребиваването и напускането на РБ на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства“ (студия);

„Миграционен контрол“ (учебник);

„Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите (Правна регламентация, организация и тактика в дейността на органите на полицията при прилагане на физическа сила, помощни средства и оръжие по ЗМВР) – студия;

„Установяване на самоличност, задържане на лица, личен обиск и извършване на проверка в помещения от полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите“ (учебно пособие);

„Полицейско право“ (учебно пособие);

„Действия на полицейските органи при задържане на лица, използване на физическа сила, помощни средства, оръжие и конвоиране“ (учебно пособие, съавтор);

„Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите“ (монография);

„Миграционен контрол“ (учебник);

„Опазване на обществения ред“ (учебник, съавтор);

„Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Република България“ (монография);

„Полицейско право“ (учебник, съавтор);

„Теоретични аспекти на миграцията в Република  България“ (студия);

„Управление на миграцията в Република  България“ (монография).

Владее руски, френски, английски език.