МВР

Академия на МВР

 

Ректор на Академията на МВР

Старши комисар доц. д-р Иван Петров Видолов

 

DSC_0007 (2)

Роден на 24 декември 1973 г. в гр. Габрово


Образование:

1998 г. - Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, бакалавър
2002 г. - Бургаски свободен университет, специалност „Право“, магистър
2007 г. - Доктор по право
2012 г. – Доцент


Професионален стаж:

1998 - 2005 г. - оперативен работник, разследващ полицай в ОДМВР - София
2005 - 2009 г. - асистент - главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2009 - 2012 г. - Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2012 - 2014 г. - Зам.-декан на факултет „Полиция“, АМВР
2014 г. – 2021 г. - Декан на факултет „Полиция“, АМВР

2021 г. – Ректор на АМВР


Научни публикации:

„Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни задължения“ (2008);

„Тактика на освидетелстване в досъдебното производство“ (2011);

„Престъпления против избирателното право. Методика за разследване“ (2011 - в съавторство) и др.


Владее английски език