МВР

Академия на МВР

 

Процедури

Образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма „Наказателен процес“, професионално направление" 3.6. „Право“

Дисертант: Иван Райков Маджаров

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 26.04.2021 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Академията на МВР, гр. София, жк „Младост- 4“, бул. „Ал. Малинов” № 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Административно право и административен процес“, професионално направление" 3.6. „Право“

Дисертант: Радослав Райчев Мишков

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.04.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Академията на МВР, гр. София, жк „Младост- 4“, бул. „Ал. Малинов” № 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“


Дисертант: Драга Георгиева Попова

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22.12.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Академията на МВР, гр. София, жк „Младост- 4“, бул. „Ал. Малинов” № 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Наказателен процес“, професионално направление 3.6. „Право“


Дисертант: Цветомир Стоянов Панчев

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 16.11.2020 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Академията на МВР, гр. София, жк „Младост – 4“, бул. „Ал. Малинов” № 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Криминалистика“, професионално направление 3.6. „Право“

Дисертант: Кузман Минков Мартинов


Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 02.10.2020 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Академията на МВР - гр. София, жк „Младост – 4“, бул. „Ал. Малинов” № 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Дисертант: Станимир Николов Кожухаров

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои след отмяната на извънредното положение в Заседателната зала на Академията на МВР.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Криминалистика“,  професионално направление 3.6. „Право“


Дисертант: Пламен Господинов Митев

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 05 декември 2019 г. от 14.30 ч. в Заседателната зала на Академията на МВР.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Административно право и административен процес“, професионално направление 3.6. „Право“

Дисертант: Ивайло Младенов

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 17 септември 2019 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Дисертант: Диян Димитров

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 07 февруари 2019 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Дисертант: Христина Йорданова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 12 декември 2018 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.


Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

Дисертант: Христо Проданов

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 26 ноември 2018 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на факултет ПБЗН, гр. София, ул. „Пиротска“ № 171.

Докторска програма  „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Дисертант: Мария Ангелова
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 26 септември 2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.Докторска програма  „Криминалистика“, професионално направление 3.6. „Право“

Дисертант: Татяна Станкова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 26 юни 2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

Докторска програма  „Криминалистика“, професионално направление 3.6. „Право“

Дисертант: Невена Русева

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 14 септември 2017 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)", професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Дисертант: Стефания Мирческа

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 17 юли 2017 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

Докторска програма „Психология на дейността“, професионално направление 3.2. „Психология“

 

Дисертант: Ирина Любчова Янева-Дамянова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 07 юли 2017 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)", професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Надежда Минкова Пенчева

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 03 май 2017 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Дисертант: Даниела Симеонова Караманова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09 февруари 2017 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.