МВР

Академия на МВР

 

Процедури

Професор по:

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, учебна дисциплина „Лична защита и физическа подготовка“ в катедра „Специална полицейска тактика“ на факултет „Полиция“.

доц. д-р Ивайло Николаев Николов


Доцент по:


област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред“ и „Контрол на общоопасните средства“


д-р Петър Тодоров Тодоровобласт на висшето образование9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.„Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на обществения ред“ и „Контрол на общоопасните средства“

д-р Милорад Руменов Йорданов

 

Област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, специалност „Наказателно право“, учебни дисциплини „Наказателно право “ и „Международно наказателно право“

д-р Живко Ангелов Велчев

Област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия", учебна дисциплина „Аварийно-спасителна техника“

д-р инж. Румен Емилов Григоров

Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1.  „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Гранични проверки и контрол на документи за самоличност“, „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“ и „Основи на контрола на държавната граница“

д-р Иван Стоянов Лолев


Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 
професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Теория на контраразузнаването“, „Европейско полицейско сътрудничество“ и „Защита на въоръжените сили“

д-р Павел Николов


Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Основи на оперативно-издирвателната дейност“, „Управление на оперативно-издирвателната дейност“ и „Разузнавателен анализ“

д-р Стоян Георгиев Стоянов

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Лична защита и физическа подготовка“, „Джу-джицу“, „Полицейска лична защита“ и „Използване на физически сили и помощни средства“

 д-р Ивайло Николов Николов

 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Оперативно-тактическа подготовка“, „Организация и тактика на защитата на обекти“, „Високорискови полицейски операции“, „Управление на противодействието на тероризма“ и „Теория на високорисковите операции“

 д-р Марин Станчев Станчев

 

област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,професионално направление 3.2. „Психология“, научна специалност „Психология“,учебни дисциплини „Професионална/полицейска психология“,„Организационна психология“, „Психология на управлението“,„Криминална психология“ и „Психология на разузнавателната дейност“

 д-р Валери Денев Тодоров

 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на  материалното производство“, учебни дисциплини „Организация и тактика на граничното наблюдение“ и „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“

 д-р Станимир Петров Илиев

 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на  материалното производство“, учебна дисциплина „Контрол на пътното движение“

 д-р Добромир Йотов Доков

 

 

Професор по:

област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, учебни дисциплини „Икономика I част“, „Икономика II част“(,Микро и макро икономика),  „Икономика на публичния сектор“ и „Икономическа сигурност“ 

доц. д-р Антон Тодоров Маринов

 

област на висшето образование 5. „Технически науки“,професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност  „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“, учебна дисциплина „Термодинамика и топлопренасяне“

 

доц. д-р инж. Димитър Тодоров Стоянов

 

област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „Наказателен процес“ в катедра „Наказателноправни науки“ на факултет „Полиция"

 

доц. д-р Веселин Вучков