МВР

Академия на МВР

 

0211-2018-2096 - Доставка на софтуер и консумативи по две ОП по Българо-Швейцарски проект „Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика” - ТФ „Сигурност” на програма за сътрудничество между Р България и Конфедерация Швейцария

02 ное 2018

Обява - Публикувано на 02.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Публикувано на 02.11.2018 г.

Указания към участниците и документация за участие - Публикувано на 02.11.2018 г.

Техническа спецификация - Публикувано на 02.11.2018 г.

Съобщение по чл. 193 от ЗОП - Публикувано на 09.11.2018 г.

 13 ноември 2018 | 15:48