МВР

Академия на МВР

 

0711-2018-2126 Доставка на преводаческа и озвучителна техника

07 ное 2018

Обява - Публикувано на 07.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Публикувано на 07.11.2018 г.

Указания към участниците и документация за участие - Публикувано на 07.11.2018 г.

Техническа спецификация - Публикувано на 07.11.2018 г.

Протокол - Публикувано на 29.11.2018 г.

Договор с приложения - Публикувано на 06.12.2018 г.

 06 декември 2018 | 09:53