МВР

Академия на МВР

 

2510-2018-2048 СОО Доставка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на Академията на МВР

25 окт 2018

Обява - публикувано на 25.10.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 25.10.2018 г.

Указания към участниците и документация за участие - публикувано на 25.10.2018 г.

Техническа спецификация - публикувано на 25.10.2018 г.

Протокол - публикувано на 14.11.2018 г.

Договор - Публикувано на 12.12.2018 г.

 12 декември 2018 | 13:48