МВР

Академия на МВР

 

2811-2018-2319 - Доставка на софтуер и консумативи по две ОП по Българо-Швейцарски проект "Повишаване на капацитет на експерти по криминалистика" - ТФ "Сигурност" на програма за сътрудничество между Р България и Конфедерация Швейцария

28 ное 2018

Обява - публикувано на 28.11.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 28.11.2018 г.

Указания към участниците и документация за участие - публикувано на 28.11.2018 г.

Техническа спецификация - публикувано на 28.11.2018 г.

Удължаване на срок - Публикувано на 06.12.2018 г.

Протокол - Публикувано на 12.12.2018 г.

Договор и приложения по ОП 2

Договор и приложения по ОП 1 04 април 2019 | 15:30