МВР

Академия на МВР

 

3010-2018-2076 СОО Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на столовете на ЦСПП-гр. Пазарджик, ЦСПП-гр. Казанлък, ЦСПП-гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН-гр. Варна при Академия на МВР

30 окт 2018

Обява - публикувано на 30.10.2018 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 30.10.2018 г.

Указания към участниците и документация за участие - публикувано на 30.10.2018 г.

Техническа спецификация - публикувано на 30.10.2018 г.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - публикувано на 08.11.2018 г.

Протокол - публикувано на 22.11.2018 г.

Договор с приложения - Публикувано на 13.12.2018 г.

 13 декември 2018 | 13:32