МВР

Академия на МВР

 

Бюлетин на ЦСПП- Варна

 

Посещение на делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция в ЦСПП – гр. Варна

За времето от 25 до 29.09. 2017 г. на работно посещение в ЦСПП - гр. Варна беше френска делегация, водена от г-н Ксевие ТЬОРИЛА – зам.-директор на Националното полицейско училище в гр. Реймс, Франция, и началник на отдел „Ресурси“.
Беше проведено съвместно занятие с френски екип на тема „Използване на физическа сила, помощни средства и оръжие в полицейската дейност“. Преподавателите от ЦСПП – гр. Варна бяха запознати и с промените в методиката на обучение при първоначалната подготовка в НПУ - гр. Реймс, и новостите във френския Наказателен закон след терористичните атаки (въведен от 28.02.2017 г.).
Посещението на френската делегация в ЦСПП - гр. Варна премина в работна атмосфера, откритост и приятелско отношение.

DSC00375 DSC00379    


Посещение на делегация от Национално полицейско училище гр. Реймс, Република Франция в ЦСПП – гр. Варна при АМВР

 За времето от 9 до 14 октомври 2016 г. на работно посещение в ЦСПП - гр. Варна беше френска делегация ръководена от дивизионен комисар Жерар Кардалиаге - директор на Националното полицейско училище в гр. Реймс. Гостите бяха запознати с настъпили промени в обучението провеждано в ЦСПП. Екип от български и френски преподавател проведе занятие на тема „Неизбежна отбрана“ с обучаемите от курса за първоначално професионално обучение.
 Делегацията участва в среща с ръководството на Областно звено „Охрана“ гр. Варна при Министерството на правосъдието.
 Проведоха се ползотворни разговори засягащи обучението и новите предизвикателства пред обучаващите структури на МВР.

 

Посещение на  ръководството на фондация „Ханс Зайдел“ в ЦСПП – гр. Варна 

 На 27.09.2016 г. в ЦСПП - гр. Варна на посещение бяха г-н Герд Енклинг, полицейски директор, ръководител на отдела за обучение и допълнителна квалификация в Президиума на баварската полиция в готовност, д-р Клаус Физингер, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа и г-н Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ в България. По време на посещението  гостите бяха запознати със системата на обучение за полицейски служители в България и с материалната база на ЦСПП – гр. Варна.

Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при АМВР в Национално полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция

 За времето от 18 до 23 септември 2016 г. на работно посещение в НПУ гр. Реймс беше делегация водена от старши инспектор Росен Методиев - ръководител на секция „Специална полицейска подготовка“ и членове инспектор Калин Михов - преподавател по полицейско право и инспектор Георги Данаилов - преподавател по стрелкова подготовка и полицейска тактика.
Българската делегация присъства на занятие, проведено от френски екип на тема „Светски характер на държавата, полиция и религии“. Беше обсъден и учебния процес при първоначалната подготовка на полицаите от охранителна полиция в Република Франция и обучението на кадетите на Републиката.
За времето на пребиваването беше посетена Общинска полиция в гр. Реимс.

 

Проведен семинар на тема „Противодействие на корупцията“

На 03.06.2016г. в ЦСПП - гр. Варна съвместно с фондация „Ханс Зайдел“  България се проведе семинар на тема „Противодействие на корупцията“. Участваха стажантите от курса за първоначално професионално обучение и преподаватели от ЦСПП - гр. Варна. Гости на семинара бяха комисар Бисер Жеков от Дирекция „Вътрешна сигурност“ – гр. Варна и г-н Богдан Мирчев ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ в България.
Доклади по темата на семинара изнесоха преподаватели от ЦСПП - гр. Варна и началника на отдел 04  на дирекция „Вътрешна сигурност“ комисар  Бисер Жеков.

 

Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при АМВР в Националното полицейско училище (НПУ) в гр. Реймс, Република Франция за периода 18-23 октомври 2015 г.


  За времето от 18 до 23 октомври 2015 г. на работно посещение в НПУ гр. Реймс беше делегация водена от старши инспектор Николай Асенов - ръководител на секция „Шенгенска и морска гранично-полицейска подготовка“ и членове инспектор Мариан Петров - преподавател по полицейска лична защита и инспектор Ивелин Иванов - преподавател по наказателноправна подготовка.Беше проведено съвместно занятие с френски екип по задържане на лица и наблюдавано занятие за влиянието на религиозните практики върху полицейската дейност.
 В Центъра за административно настаняване на чужденци в гр. Метц, делегацията беше запозната с прилагането на френския механизъм за настаняване и принудително отвеждане до границата на незаконно пребиваващите във Франция чужденци.

 

 

Посещение на делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс - Република Франция

За времето от 04.10.2015 г. до 09.10.2015 г. на посещение в ЦСПП - гр. Варна беше френска делегация в състав:
-    Г-н Жерар Кардалиаге – дивизионен комисар, директор на НПУ в гр. Реймс и ръководител на делегацията;
-    Г-н Давид Ройо – полицейски бригадир и преподавател по обща правна подготовка;
-    Г-жа Силви Жилие – Секретариат към Ръководството на НПУ - гр. Реймс (ААР1);
-    Г-жа Беатрис Зажак – заместник по административната част (ААР2).
Гостите бяха запознати с настъпилите промени в първоначалното професионално обучение и видовете курсове за професионална специализация, актуализация на професионалната квалификация и чуждоезиково обучение, провеждани в ЦСПП - гр. Варна, свързани с новия ЗМВР и Правилника за устройството и дейността на МВР.
Полицейският бригадир Давид Ройо проведе практическо занятие на тема „Проверка за установяване на самоличността на лица“, a старши инспектор Николай Асенов представи темата „Новите реалности в Европейския съюз, свързани с нелегалната миграция и трафика на хора“.

 Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР в Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция

Съгласно подписан през 2005 г. протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 02 до 07 ноември 2014 г. беше делегация в състав:
● Живко Станев – заместник-директор на ЦСПП - гр. Варна;
● Стефан Алексиев - старши преподавател в секция “Правна подготовка”;
● Катя Минчева - преподавател в секция “Обща полицейска подготовка”;
● Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество” към АМВР, в качеството на преводач.
Българският екип проведе занятие на тема “Оглед на местопроизшествието. Запазване на следи и улики” (лекция и практическо занятие) пред обучаемите от курс „Полиция”.
Пред българската делегация беше показано занятие от ситуация 15 „Задържане на обвиняем/заподозрян по време на предаване на наркотични продукти“. Целта на симулацията беше обучаемите да бъдат поставени в неизвестна (непозната) ситуация, свързана с предаване на наркотични вещества.
Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Речната полицейска бригада на гр. Париж и Полицейското управление в гр. Седан.

 

 

 Проведен семинар на тема "Противодействие на корупцията"

На 26.06.2014г. в ЦСПП гр. Варна съвместно със фондация “Ханс Зайдел” България се проведе семинар на тема „Противодействие на корупцията“. Участваха стажантите от курса за първоначално професионално обучение и преподаватели от ЦСПП гр. Варна и ЦСПП по ПАБ гр. Варна. Гост на семинара беше гл. инспектор В. Тренев от Дирекция „Вътрешна сигурност“ – гр. Варна.
Доклади по тема на семинара изнесоха преподаватели от ЦСПП гр. Варна и началника на отдел 04  на дирекция „Вътрешна сигурност“ гл. инспектор В. Тренев.

 

 

 

 Провеждане на Дейност 7 от Програмата за двустранно полицейско сътрудничество между МВР на Република България и МВР на Република Франция

За времето от 30.09. до 03.10.2013 г. в ЦСПП - гр. Варна се проведе обучение на тема „Френската методика за изработване на дидактически материали“ във връзка с Дейност 7 от Програмата за двустранно полицейско сътрудничество между МВР на Република България и МВР на Република Франция.
Занятията се проведоха от г-н Ерик Шартие, заместник-началник на Центъра за обучение и развитие на уменията при Дирекцията за ресурси и квалификация на Националната полиция на Република Франция. В обучението взеха участие служители на АМВР и преподаватели от ЦСПП и ЦСПП по ПАБ гр. Варна.

 

 Провеждане на 10-седмичен курс за актуализация на езиковата квалификация" Немски език - І ниво" и връчване на дарение

 Със заповед рег. № К-279/11.01.2013 г. на главния секретар на МВР на 14.01.2013 г. в ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР започна курс за актуализация на езиковата квалификация “Немски език  – І ниво”, финансиран от фондация “Ханс Зайдел” за България. На 20.02.2013 г., курсът беше посетен от директора на фондацията г-н Богдан Мирчев, който официално връчи дарение от 12 преносими компютри за нуждите на обучението по немски език в ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР.

 

 Участие в благотворителен турнир "С обич в памет на бащите герои"

Футболният отбор на стажантите от ЦСПП - гр. Варна, под ръководството на Стефан Стефанов - преподавател по лична защита и физическа подготовка, участва в благотворителен  турнир „ С обич в памет на бащите герои“.
В надпреварата участваха 32 състава. Футболистите на ЦСПП - гр. Варна заеха осмо място.

 

 

 

 Посещение на делегация от НПУ - град Реймс в ЦСПП - Варна

Съгласно подписан през 2005 г. протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Варна за периода от 17 до 22 юни 2012 г. беше делегация в състав:
- г-н Лоран Донкьор - капитан от полицията, началник на отдел
„Координация на преподаването“ и ръководител на делегацията;
- г-н Лоран Фурние – майор от полицията, ръководител на
звеното „Първоначална подготовка“ и преподавател по обща правна подготовка;
- г-н Майкъл Карози - полицейски главен бригадир,
преподавател по полицейски техники, лична защита и намеса;
- г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР в качеството на преводач.
Френският екип запозна стажантите с френската полицейска система - структура, функции и задачи. Бяха представени лекция и практическо занятие по „Запазване на следи и улики“.
Българският екип проведе практическо занятие на тема „Оглед на местопроизшествие“.
Френската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Локалния координационен център „Галата“, предназначен за граничен контрол на Черноморската граница на Република България.

 

 

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - Варна в НПУ град Реймс

Съгласно подписания през 2005 г. протокол за децентрализирано сътруд¬ничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс от 11 до 16 март 2012 г. беше делегация
в състав:
- старши инспектор Живко Станев - зам.-директор на ЦСПП - гр. Варна;
- инспектор Константин Костов - старши преподавател в секция „Обща полицейска подготовка“;
- инспектор Красимир Костадинов - преподавател в секция „Правна подготовка“;
- г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР, в качеството на преводач.
Българският екип проведе занятие на тема „Контрол по безопасност на движението“ (лекция и практическо занятие) пред обучаемите от курс „Полиция“.
Пред българската делегация беше показано занятие от ситуация
7. „Установяване на нарушение по ЗДвП“, проведено по метода на си¬мулацията с цел обучаемите да попаднат в реална обстановка при проверка на превозно средство.
Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Централното полицейско управление в гр. Троа.
Бяха демонстрирани техническите възможности на полицейски автомобил LAPI (Система за автоматизирано четене на регистрационни номера).

 Посещение на директора на фондация "Ханс Зайдел" за България г-н Богдан Мирчев

На 2 март 2012 г. ЦСПП - гр. Варна при Академия на МВР беше посетен от директора на фондация „Ханс Зайдел“ за България г-н Богдан Мирчев.
Г-н Мирчев и директорът на Центъра комисар Д. Драгнев присъстваха на занятие по немски език в курс за актуализация на езиковата квалификация „Немски език - ІІ ниво“ по програмата за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи Република България и Министерството на вътрешните работи на Свободна държава Бавария, чрез фондация „Ханс Зайдел“. След приключване на занятието беше проведен разговор с обучаемите, служителите и преподавателите. Господин Богдан Мирчев изказа своето задоволство от начина на преподаване и изрази желание за бъдещо съвместно сътрудничество с цел постигане на качествена езикова подготовка на полицейските служители.

 

Завършен курс за първоначално професионално обучение

     От 16.05.2011 г. до 10.02.2012 г. в ЦСПП - гр. Варна, се проведе курс за първоначално професионално обучение.
Бяха обучени 116 служители за нуждите на Главна дирекция „Охранителна полиция“, от които 26 служители за Дирекция „Специализирани поли¬цейски сили“.
Обучението приключи с упешно полагане на изпити по теория и практика на професията, полагане на клетва по Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и избор на работно място.
Първенец на курса е стажант Ивайло Христов Иванов от ОД на МВР - гр. Шумен.

 

 Деветмесечен курс за първоначално професионално обучение

 В ЦСПП - гр. Варна, започна деветмесечен курс за първоначално професионално обучение „Полицай, полицай - водач на оперативен автомобил, младши автоконтрольор, полицай - водач на служебно куче, полицай - помощник оперативен дежурен“, който ще се проведе от 05.12.2011 г. до 31.08.2012 г.

 

 Занятие с петокласници от СОУ „Гео Милев“ на тема „Правила за движение на пешеходци и велосипедисти при есенно-зимни условия“.

ЦСПП в гр. Варна традиционно работи със СОУ на територията на града, като участва в провежданите занятия по безопасност на движението.
На 05.12.2011 г. инспектор Николай Колев - преподавател в ЦСПП, и Емил Нейков - младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция - КАТ“ при ОД на МВР - гр. Варна, проведоха занятие с петокласници от СОУ „Гео Милев“ на тема „Правила за движение на пешеходци и велосипедисти при есенно-зимни условия“.

 

 Откриване на курс за актуализация на езиковата квалификация „Английски език – І част“

На 07.11.2011 г. в ЦСПП – Варна започна петнадесетседмичен курс за актуализация на езиковата квалификация „Английски език – І част“ за служители от Главна дирекция „Гранична полиция“. Курсът е с насоченост за работа на ГКПП.

 

 Откриване на курс за актуализация на езиковата квалификация „Немски език”

За времето от 07.11.2011 г. до 13.01.2012 г. в ЦСПП – Варна ще се проведе десетседмичен курс „Немски език“ - по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария. Курсът е предназначен за служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ и е с  насоченост за работа на ГКПП.

 

 Посещение на делегация от НПУ гр. Реймс в ЦСПП - Варна

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - гр. Варна в НПУ, гр. Реймс, Република Франция

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 9 до 14 май 2011 г. беше делегация в състав:
- старши инспектор Желязко Енев - ръководител на секция „Обща полицейска подготовка“;
- главен инспектор Тодор Тодоров - началник на група „Логистика“;
- инспектор Михаил Георгиев - преподавател в секция “Обща полицейска подготовка”;
-  г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР, в качеството на преводач.

Делегацията участва в съвместен българо-френски екип, който проведе занятие на тема „Градско насилие“ като продължение на занятието „Домашно насилие“, проведено през 2010 г. Занятието се проведе във военна крепост край гр. Реймс по метода на симулацията и неговата цел беше обучаемите да попаднат в абсолютно реална обстановка на възникнало градско насилие и да преодолеят стреса с изпълнение на три ситуации.

Пред българската делегация беше демонстрирано провеждане на занятие по контрол на пътното движение, с използване на метода на обсъждането и анализа, след проведена симулация.
 Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Департаменталната дирекция по обществена безопасност в гр. Шарлевил.

 

 

 

 Изпити по „Патрулно-постова дейност”, „Стрелкова подготовка” и „Лична защита и физическа подготовка” 

През периода от 15.11.2010 до 19.11.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна се проведоха изпити по Модул 7 „Патрулно-постова дейност”, Модул 9, част 1 „Стрелкова подготовка” и Модул 9, част 2 „Лична защита и физическа подготовка” за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение. След успешното им приключване стажантите бяха разпределени и изпратени за провеждане на практическия стаж по време на първоначалното професионално обучение.

На 15.11.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна започнаха курсове за повишаване на професионалната квалификация I.С.2.4 „Израстване в категория „Д” и заемане на длъжност „младши разузнавач” и курс "Технически контрол и обслужване на интегрирана брегова система за наблюдение. Обучение на оператори".

 

 

 

 

 Изпити по теория и практика на професията за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение

През периода от 29.11.2010 до 03.12.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна се проведоха заключителните изпити по теория и практика на професията за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение. 
На 03.12.2010 г. след окончателното класиране се проведе церемония по полагане на клетва по етичния кодекс на МВР и избор на работно място за обучаемите от курса за първоначално професионално обучение I.C.1.1 “Полицай, полицай (водач на оперативен автомобил), полицай (водач на служебно куче), полицай (помощник - оперативен дежурен)”.

Беше закрит курса за "Технически контрол и обслужване на интегрирана брегова система за наблюдение. Обучение на оператори (ниво I)".

 

 

 

 

 Курс по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария

На 9.11.2010г. в ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР се откри курс за актуализация на езиковата квалификация по немски език. Курсът е по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария, чрез фондация „Ханс Зайдел” и е предназначен за разширяване на езиковата подготовка на служителите и повишаване качеството на обслужване на немскоговорящите туристи. От фондация „Ханс Зайдел” бяха предоставени необходимите учебни пособия и закупени технически средства (LCD телевизор, DVD player и лаптоп) на стойност 2000 лв.

Курсът беше открит от директора на ЦСПП комисар Д. Драгнев и директора на фондация „Ханс Зайдел” за България г-н Богдан Мирчев.

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - Варна в Република Франция

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР чрез Центъра за специализация и професионална подготовка в гр. Варна и Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 24 до 29 октомври 2010 г. беше българска делегация в състав:
 - комисар Драгомир Николов Драгнев – ръководител на делегацията - директор на Центъра за специализация и професионална подготовка в гр. Варна;
- старши инспектор Живко Янков Станев – заместник-директор на ЦСПП гр. Варна;
- инспектор Сашко Колев Шахов - преподавател в секция „Специална полицейска подготовка” в ЦСПП гр. Варна;
- г-жа Ангелина Петкова Буркова – главен експерт в сектор ”Международно сътрудничество” към АМВР.
В продължение на пет години делегации от двете училища осъществяват посещения на реципрочна основа. На тази база традиционно са се изградили добри отношения на партньорство в областта на професионалното обучение, чрез обмяна на нови добри практики и опит.
През 2010 г. сътрудничеството между двете професионални полицейски училища продължава чрез осъществяването на нова инициатива в процеса на обучението - създаване на съвместни екипи за провеждане в двете училища на занятия по темите „Проверка на документи за самоличност” и “Домашно насилие”.
В периода 20-25 юни 2010 г.  делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс посети ЦСПП - гр. Варна и съвместно с българските си колеги проведе занятие на тема „Проверка на документи за самоличност” пред стажантите от курса за първоначално професионално обучение.
По време на посещението в Националното полицейско училище в гр. Реймс, преподаватели от ЦСПП-Варна проведоха занятие на тема „Домашно насилие”,  използвайки  българската методика и утвърдената учебно-планова документация за първоначално професионално обучение (лекция и практическа част – симулативна игра). Екип от френски преподаватели проведе занятие на същата тема, използвайки канадския метод за „обучение чрез създаване на умения” („approche par compétences”).
След приключването на занятието, българският и френският екип направиха  анализ и оценка на използваните методики, структурирането на учебното съдържание, контакт  и общуване с обучаемите.
На българската делегация беше предоставена възможност да посети и да се запознае с организацията на работа и задачите на Командно- информационния център в Префектурата на полицията в Париж и Центъра за управление на кризи в Министерството на вътрешните работи на Република Франция.

 

 

 Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов откри реновираната учебна база в ЦСПП - Варна

 

 Модернизиране и оборудване на учебни помещения на Академията на МВР за обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия в граничния контрол

    На 01.07.2010 година ректорът на Академията на МВР доц. д-р Йордан Пенев и помощник - ректорът г-н Христо Ковачев посетиха Центъра за специализация и професионална подготовка в град Варна.

    Цел на посещението бе ръководството на Академията да бъде запознато с етапа на завършеност на осъществявания ремонт на третия етаж на основната сграда на ЦСПП-Варна, по проект ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел 6, мярка 1.  

     Реновирането на материалната база е част от проекта за "Модернизиране и оборудване на учебни помещения на АМВР за обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия в граничния контрол" и спомага за доброто функциониране на Сектор "Морска гранично-полицейска подготовка". На ректора и помощник-ректора на АМВР бяха представени новоремонтирани работни кабинети, учебни зали, спални и санитарни помещения. Те се информираха и за предстоящите етапи на процеса по окончателното оборудване на преподавателските кабинети със съвременно офис обзавеждане, а на учебните зали със специализираната техника, необходима за провеждането на учебни занятия за служителите от Гранична полиция. 

    Ръководството на Академията се срещна и с преподавателския състав и служителите в ЦСПП-Варна.

 

 

 ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА- гр. ВАРНА

През периода 20-25 юни 2010 г.  Центърът за специализация и професионална подготовка в гр. Варна бе посетен от делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция в състав:
 - г-н Лоран Донкьор – ръководител на делегацията- капитан от полицията, началник на отдел ”Координация на обучението”;
- г-н Лоран Фурние – полицейски главен бригадир, ръководител на звеното ”Първоначална подготовка” и преподавател по обща правна подготовка;
- г-н Кристоф Рикард – полицейски главен бригадир, заместник-началник на звеното за вътрешна сигурност и преподавател по физическа и професионална полицейска подготовка.
Визитата бе в изпълнение на подписания през 2005 година протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР (АМВР) чрез Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) в гр. Варна и Националното полицейско училище (НПУ) в гр. Реймс.
През изминалите пет години на тясно сътрудничество между двете обучителни институции и в резултат на обмяната на нови добри практики и опит по време  разменените гостувания на преподаватели и представители на административното ръководство се установиха традиционно добри отношения на партньорство в областта на професионалното обучение.
През месец ноември 2009 г. делегация от НПУ в Реймс, ръководена от директора на полицейското училище, дивизионен комисар г-жа Натали Бернар Гель беше на посещение в ЦСПП - Варна. С оглед оптимизиране и повишаване качеството на учебния процес и усъвършенстване на организацията, формите и методите на обучение, по време на посещението бе обсъдена идеята за създаване на съвместни екипи за провеждане на занятия в двете учебни заведения.
Издигането на партньорските взаимоотношения на качествено ново ниво намери своята първа реализация в проведените в периода 21-25 юни 2010 г. съвместни учебни занятия по тема „Проверка на документи за самоличност”, в които взеха участие преподаватели на НПУ -гр. Реймс, преподаватели от ЦСПП - гр. Варна и обучаеми от курса за първоначално професионално обучение.
Г-н Лоран Фурние – преподавател по обща правна подготовка и г-н Кристоф Рикард – преподавател по физическа и професионална полицейска подготовка представиха занятието, използвайки прилаганата в Република Франция методика „обучение чрез създаване на умения” („approche par compétences”). Този метод е разработен съвместно с канадската полиция в Квебек и в основата му е идеята обучаемите да бъдат поставени в ситуации на неизвестност като при разрешаването им да натрупват необходимите професионални умения.  Стажантите се поставят в ролята на “главни герои на обучението” като изискването към тях е да отреагират на поставените различни ситуации, а в последствие сами да оценят своето поведение, своите впечатления, емоционалното си състояние, както и действията на останалите участници.
След приключване на практическото изпълнение френските преподаватели извършиха пълен и подробен анализ на ситуацията и действията на всеки един стажант, посочвайки положителните елементи и допуснатите грешки. Посочиха правните основания за проверка на документи за самоличност, съгласно френското законодателство, както и изискванията към поведението на полицаите с оглед спазване правата на човека.
Беше дадена положителна оценка на пълноценното участие на цялата група стажанти от курса за първоначално професионално обучение като бе отчетена и по-добрата обща осведоменост на българските обучаеми.
След приключване на работата на френските колеги, български преподавателски екип в състав Живко Станев – преподавател по обща полицейска подготовка и Сашко Шахов – преподавател по специална полицейска подготовка в ЦСПП-Варна проведе занятие по същата тема „Проверка на документи за самоличност”, прилагайки българската методика, съобразно българското законодателство и утвърдената учебно-планова документация за първоначално професионално обучение.
Занятието се състоеше от две части - теоретична (правни основания за извършване на проверка на документите за самоличност) и практическа (тактически действия при извършване на проверката).
 Практическото занятие се включваше изпълнение на задачи по зададени ситуации, заснемане и последващ разбор и анализ  на действията на участниците. Съставени бяха и необходимите документи: акт за установяване на административно нарушение и докладна записка, които бяха проверени от преподавателите и бе направен анализ на допуснатите грешки.
След провеждане на предвидените занятия бе дискутирана необходимостта от доближаване на обучението до динамиката на полицейската практика и неговата адаптация към потребността от професионални знания и умения. Чрез обмяна на опит, обсъждане и анализ на проведените занятия относно приложимост на изучавания материал в полицейската практика, промяна на използваните методи на обучение, участие на стажантите и качествено изпълнение на тактическите действия бяха набелязани мерки за подобряване ефективността на провеждания учебен процес.
Програмата на френската делегация включваше и посещение на Центъра за видео-наблюдение в ОД на МВР – Варна. Директорът на ОД на МВР-Варна комисар Д. Димитров представи организацията на работа, задачите и функциите на сектора за видеонаблюдение в областната дирекция и бе направена  демонстрация на възможностите на използваната техника.
Посещението на френската делегация в ЦСПП - гр. Варна премина в дух на добронамереност и приятелско отношение и може да се отчете като сериозна крачка в по-нататъшното разширяване на сътрудничеството между двете полицейски училища.

  ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АКАДЕМИЯ НА МВР В НАЦИОНАЛНОТО ПОЛИЦЕЙСКО УЧИЛИЩЕ В ГР. РЕЙМС, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, ЗА ПЕРИОДА 09-14 МАРТ 2009 Г.

 

 

   ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПОЛИЦЕЙСКО УЧИЛИЩЕ В ГР.РЕЙМС, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ В ЦСПП -ГР.ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 23 – 27 ЮНИ 2008 г.    

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР чрез Центъра за специализация и професионална подготовка в гр.Варна и Националното полицейско училище в гр.Реймс, Република Франция (2005 г.), на посещение в ЦСПП - гр.Варна беше делегация, ръководена от заместник-директора на полицейското училище майор Брюно Дондейн.

   Целта на посещението беше френската делегация да се запознае със съдържанието на първоначалното професионално обучение на стажанти, методиката на практическите занятия, организацията и оценяването на практическите стажове, взаимодействието между структурни звена на НСП-МВР и центъра по отношение на професионалното обучение.

   За изпълнение на целта на посещението по програма бе извършено следното:

1. Представяне на учебно-плановата документация за първоначално професионално обучение на стажанти. Запознаване с методиката на практическите занятия. Пряко наблюдение на практическо занятие, проведено от преподаватели в екип. Представяне на симулационния кабинет за вземане на решения в ситуации, близки до реалността -функционалност и ефективност.

2. Представяне от френските колеги на методиката на обучение в новосъздадения комплекс за симулационни игри в Националното полицейско училище в гр.Реймс.

3. Посещение в ОДП-Варна:
- разглеждане на центъра за видеонаблюдение;
- среща на френската делегация с ръководни служители от отдел “Опазване на обществения ред и превенция” и сектор “Човешки ресурси” – обмен на информация  относно взаимодействието между дирекцията и центъра по отношение на професионалното обучение и практическите стажове.

4. Посещение на 03 група от “База гранично-полицейски кораби” при РГС-Бургас – запознаване с дейността на групата и наблюдение на елементи от охраната на морската граница.

5. Среща на делегацията с директора на ОДП – Добрич комисар Ивелин Петров. Посещение в РПУ-Каварна. Среща с началника на управлението и служители от група “Охранителна полиция”, отговарящи за практическите стажове по време на първоначалното професионално обучение – задачи на стажантите, роля на наставниците, оценяване на стажантите.

   Посещението премина в дух на добронамереност и приятелско отношение. В процеса на, срещите, разговорите и наблюденията на практическите занятия бяха създадени предпоставки за разширяване на сътрудничеството, чрез:

- включване на нови дейности, свързани с повишаване качеството на практическите занятия - съвместно разработени ситуации и симулационни игри на екипен принцип между френски и български преподаватели и инструктори;

- организиране на посещения на реципрочна основа в полицейски структурни звена, където се провеждат практическите стажове – организация, компетенции, добри практики, създаване на професионални  умения, оценяване.

Снимки

 

Бюлетин на ЦСПП- Варна

Посещение на делегация от Национално полицейско училище гр. Реймс, Република Франция в ЦСПП – гр. Варна при АМВР

 За времето от 9 до 14 октомври 2016 г. на работно посещение в ЦСПП - гр. Варна беше френска делегация ръководена от дивизионен комисар Жерар Кардалиаге - директор на Националното полицейско училище в гр. Реймс. Гостите бяха запознати с настъпили промени в обучението провеждано в ЦСПП. Екип от български и френски преподавател проведе занятие на тема „Неизбежна отбрана“ с обучаемите от курса за първоначално професионално обучение.
 Делегацията участва в среща с ръководството на Областно звено „Охрана“ гр. Варна при Министерството на правосъдието.
 Проведоха се ползотворни разговори засягащи обучението и новите предизвикателства пред обучаващите структури на МВР.

 

Посещение на  ръководството на фондация „Ханс Зайдел“ в ЦСПП – гр. Варна 

 На 27.09.2016 г. в ЦСПП - гр. Варна на посещение бяха г-н Герд Енклинг, полицейски директор, ръководител на отдела за обучение и допълнителна квалификация в Президиума на баварската полиция в готовност, д-р Клаус Физингер, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа и г-н Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ в България. По време на посещението  гостите бяха запознати със системата на обучение за полицейски служители в България и с материалната база на ЦСПП – гр. Варна.

Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при АМВР в Национално полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция

 За времето от 18 до 23 септември 2016 г. на работно посещение в НПУ гр. Реймс беше делегация водена от старши инспектор Росен Методиев - ръководител на секция „Специална полицейска подготовка“ и членове инспектор Калин Михов - преподавател по полицейско право и инспектор Георги Данаилов - преподавател по стрелкова подготовка и полицейска тактика.
Българската делегация присъства на занятие, проведено от френски екип на тема „Светски характер на държавата, полиция и религии“. Беше обсъден и учебния процес при първоначалната подготовка на полицаите от охранителна полиция в Република Франция и обучението на кадетите на Републиката.
За времето на пребиваването беше посетена Общинска полиция в гр. Реимс.

 

Проведен семинар на тема „Противодействие на корупцията“

На 03.06.2016г. в ЦСПП - гр. Варна съвместно с фондация „Ханс Зайдел“  България се проведе семинар на тема „Противодействие на корупцията“. Участваха стажантите от курса за първоначално професионално обучение и преподаватели от ЦСПП - гр. Варна. Гости на семинара бяха комисар Бисер Жеков от Дирекция „Вътрешна сигурност“ – гр. Варна и г-н Богдан Мирчев ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ в България.
Доклади по темата на семинара изнесоха преподаватели от ЦСПП - гр. Варна и началника на отдел 04  на дирекция „Вътрешна сигурност“ комисар  Бисер Жеков.

 

Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при АМВР в Националното полицейско училище (НПУ) в гр. Реймс, Република Франция за периода 18-23 октомври 2015 г.


  За времето от 18 до 23 октомври 2015 г. на работно посещение в НПУ гр. Реймс беше делегация водена от старши инспектор Николай Асенов - ръководител на секция „Шенгенска и морска гранично-полицейска подготовка“ и членове инспектор Мариан Петров - преподавател по полицейска лична защита и инспектор Ивелин Иванов - преподавател по наказателноправна подготовка.Беше проведено съвместно занятие с френски екип по задържане на лица и наблюдавано занятие за влиянието на религиозните практики върху полицейската дейност.
 В Центъра за административно настаняване на чужденци в гр. Метц, делегацията беше запозната с прилагането на френския механизъм за настаняване и принудително отвеждане до границата на незаконно пребиваващите във Франция чужденци.

 

 

Посещение на делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс - Република Франция

За времето от 04.10.2015 г. до 09.10.2015 г. на посещение в ЦСПП - гр. Варна беше френска делегация в състав:
-    Г-н Жерар Кардалиаге – дивизионен комисар, директор на НПУ в гр. Реймс и ръководител на делегацията;
-    Г-н Давид Ройо – полицейски бригадир и преподавател по обща правна подготовка;
-    Г-жа Силви Жилие – Секретариат към Ръководството на НПУ - гр. Реймс (ААР1);
-    Г-жа Беатрис Зажак – заместник по административната част (ААР2).
Гостите бяха запознати с настъпилите промени в първоначалното професионално обучение и видовете курсове за професионална специализация, актуализация на професионалната квалификация и чуждоезиково обучение, провеждани в ЦСПП - гр. Варна, свързани с новия ЗМВР и Правилника за устройството и дейността на МВР.
Полицейският бригадир Давид Ройо проведе практическо занятие на тема „Проверка за установяване на самоличността на лица“, a старши инспектор Николай Асенов представи темата „Новите реалности в Европейския съюз, свързани с нелегалната миграция и трафика на хора“.

 Посещение на делегация от ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР в Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция

Съгласно подписан през 2005 г. протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 02 до 07 ноември 2014 г. беше делегация в състав:
● Живко Станев – заместник-директор на ЦСПП - гр. Варна;
● Стефан Алексиев - старши преподавател в секция “Правна подготовка”;
● Катя Минчева - преподавател в секция “Обща полицейска подготовка”;
● Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество” към АМВР, в качеството на преводач.
Българският екип проведе занятие на тема “Оглед на местопроизшествието. Запазване на следи и улики” (лекция и практическо занятие) пред обучаемите от курс „Полиция”.
Пред българската делегация беше показано занятие от ситуация 15 „Задържане на обвиняем/заподозрян по време на предаване на наркотични продукти“. Целта на симулацията беше обучаемите да бъдат поставени в неизвестна (непозната) ситуация, свързана с предаване на наркотични вещества.
Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Речната полицейска бригада на гр. Париж и Полицейското управление в гр. Седан.

 

 

 Проведен семинар на тема "Противодействие на корупцията"

На 26.06.2014г. в ЦСПП гр. Варна съвместно със фондация “Ханс Зайдел” България се проведе семинар на тема „Противодействие на корупцията“. Участваха стажантите от курса за първоначално професионално обучение и преподаватели от ЦСПП гр. Варна и ЦСПП по ПАБ гр. Варна. Гост на семинара беше гл. инспектор В. Тренев от Дирекция „Вътрешна сигурност“ – гр. Варна.
Доклади по тема на семинара изнесоха преподаватели от ЦСПП гр. Варна и началника на отдел 04  на дирекция „Вътрешна сигурност“ гл. инспектор В. Тренев.

 

 

 

 Провеждане на Дейност 7 от Програмата за двустранно полицейско сътрудничество между МВР на Република България и МВР на Република Франция

За времето от 30.09. до 03.10.2013 г. в ЦСПП - гр. Варна се проведе обучение на тема „Френската методика за изработване на дидактически материали“ във връзка с Дейност 7 от Програмата за двустранно полицейско сътрудничество между МВР на Република България и МВР на Република Франция.
Занятията се проведоха от г-н Ерик Шартие, заместник-началник на Центъра за обучение и развитие на уменията при Дирекцията за ресурси и квалификация на Националната полиция на Република Франция. В обучението взеха участие служители на АМВР и преподаватели от ЦСПП и ЦСПП по ПАБ гр. Варна.

 

 Провеждане на 10-седмичен курс за актуализация на езиковата квалификация" Немски език - І ниво" и връчване на дарение

 Със заповед рег. № К-279/11.01.2013 г. на главния секретар на МВР на 14.01.2013 г. в ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР започна курс за актуализация на езиковата квалификация “Немски език  – І ниво”, финансиран от фондация “Ханс Зайдел” за България. На 20.02.2013 г., курсът беше посетен от директора на фондацията г-н Богдан Мирчев, който официално връчи дарение от 12 преносими компютри за нуждите на обучението по немски език в ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР.

 

 Участие в благотворителен турнир "С обич в памет на бащите герои"

Футболният отбор на стажантите от ЦСПП - гр. Варна, под ръководството на Стефан Стефанов - преподавател по лична защита и физическа подготовка, участва в благотворителен  турнир „ С обич в памет на бащите герои“.
В надпреварата участваха 32 състава. Футболистите на ЦСПП - гр. Варна заеха осмо място.

 

 

 

 Посещение на делегация от НПУ - град Реймс в ЦСПП - Варна

Съгласно подписан през 2005 г. протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Варна за периода от 17 до 22 юни 2012 г. беше делегация в състав:
- г-н Лоран Донкьор - капитан от полицията, началник на отдел
„Координация на преподаването“ и ръководител на делегацията;
- г-н Лоран Фурние – майор от полицията, ръководител на
звеното „Първоначална подготовка“ и преподавател по обща правна подготовка;
- г-н Майкъл Карози - полицейски главен бригадир,
преподавател по полицейски техники, лична защита и намеса;
- г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР в качеството на преводач.
Френският екип запозна стажантите с френската полицейска система - структура, функции и задачи. Бяха представени лекция и практическо занятие по „Запазване на следи и улики“.
Българският екип проведе практическо занятие на тема „Оглед на местопроизшествие“.
Френската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Локалния координационен център „Галата“, предназначен за граничен контрол на Черноморската граница на Република България.

 

 

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - Варна в НПУ град Реймс

Съгласно подписания през 2005 г. протокол за децентрализирано сътруд¬ничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс от 11 до 16 март 2012 г. беше делегация
в състав:
- старши инспектор Живко Станев - зам.-директор на ЦСПП - гр. Варна;
- инспектор Константин Костов - старши преподавател в секция „Обща полицейска подготовка“;
- инспектор Красимир Костадинов - преподавател в секция „Правна подготовка“;
- г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР, в качеството на преводач.
Българският екип проведе занятие на тема „Контрол по безопасност на движението“ (лекция и практическо занятие) пред обучаемите от курс „Полиция“.
Пред българската делегация беше показано занятие от ситуация
7. „Установяване на нарушение по ЗДвП“, проведено по метода на си¬мулацията с цел обучаемите да попаднат в реална обстановка при проверка на превозно средство.
Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Централното полицейско управление в гр. Троа.
Бяха демонстрирани техническите възможности на полицейски автомобил LAPI (Система за автоматизирано четене на регистрационни номера).

 Посещение на директора на фондация "Ханс Зайдел" за България г-н Богдан Мирчев

На 2 март 2012 г. ЦСПП - гр. Варна при Академия на МВР беше посетен от директора на фондация „Ханс Зайдел“ за България г-н Богдан Мирчев.
Г-н Мирчев и директорът на Центъра комисар Д. Драгнев присъстваха на занятие по немски език в курс за актуализация на езиковата квалификация „Немски език - ІІ ниво“ по програмата за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи Република България и Министерството на вътрешните работи на Свободна държава Бавария, чрез фондация „Ханс Зайдел“. След приключване на занятието беше проведен разговор с обучаемите, служителите и преподавателите. Господин Богдан Мирчев изказа своето задоволство от начина на преподаване и изрази желание за бъдещо съвместно сътрудничество с цел постигане на качествена езикова подготовка на полицейските служители.

 

Завършен курс за първоначално професионално обучение

     От 16.05.2011 г. до 10.02.2012 г. в ЦСПП - гр. Варна, се проведе курс за първоначално професионално обучение.
Бяха обучени 116 служители за нуждите на Главна дирекция „Охранителна полиция“, от които 26 служители за Дирекция „Специализирани поли¬цейски сили“.
Обучението приключи с упешно полагане на изпити по теория и практика на професията, полагане на клетва по Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и избор на работно място.
Първенец на курса е стажант Ивайло Христов Иванов от ОД на МВР - гр. Шумен.

 

 Деветмесечен курс за първоначално професионално обучение

 В ЦСПП - гр. Варна, започна деветмесечен курс за първоначално професионално обучение „Полицай, полицай - водач на оперативен автомобил, младши автоконтрольор, полицай - водач на служебно куче, полицай - помощник оперативен дежурен“, който ще се проведе от 05.12.2011 г. до 31.08.2012 г.

 

 Занятие с петокласници от СОУ „Гео Милев“ на тема „Правила за движение на пешеходци и велосипедисти при есенно-зимни условия“.

ЦСПП в гр. Варна традиционно работи със СОУ на територията на града, като участва в провежданите занятия по безопасност на движението.
На 05.12.2011 г. инспектор Николай Колев - преподавател в ЦСПП, и Емил Нейков - младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция - КАТ“ при ОД на МВР - гр. Варна, проведоха занятие с петокласници от СОУ „Гео Милев“ на тема „Правила за движение на пешеходци и велосипедисти при есенно-зимни условия“.

 

 Откриване на курс за актуализация на езиковата квалификация „Английски език – І част“

На 07.11.2011 г. в ЦСПП – Варна започна петнадесетседмичен курс за актуализация на езиковата квалификация „Английски език – І част“ за служители от Главна дирекция „Гранична полиция“. Курсът е с насоченост за работа на ГКПП.

 

 Откриване на курс за актуализация на езиковата квалификация „Немски език”

За времето от 07.11.2011 г. до 13.01.2012 г. в ЦСПП – Варна ще се проведе десетседмичен курс „Немски език“ - по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария. Курсът е предназначен за служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ и е с  насоченост за работа на ГКПП.

 

 Посещение на делегация от НПУ гр. Реймс в ЦСПП - Варна

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - гр. Варна в НПУ, гр. Реймс, Република Франция

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между АМВР чрез ЦСПП в гр. Варна и НПУ в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 9 до 14 май 2011 г. беше делегация в състав:
- старши инспектор Желязко Енев - ръководител на секция „Обща полицейска подготовка“;
- главен инспектор Тодор Тодоров - началник на група „Логистика“;
- инспектор Михаил Георгиев - преподавател в секция “Обща полицейска подготовка”;
-  г-жа Ангелина Буркова - главен специалист в сектор „Международно сътрудничество“ към АМВР, в качеството на преводач.

Делегацията участва в съвместен българо-френски екип, който проведе занятие на тема „Градско насилие“ като продължение на занятието „Домашно насилие“, проведено през 2010 г. Занятието се проведе във военна крепост край гр. Реймс по метода на симулацията и неговата цел беше обучаемите да попаднат в абсолютно реална обстановка на възникнало градско насилие и да преодолеят стреса с изпълнение на три ситуации.

Пред българската делегация беше демонстрирано провеждане на занятие по контрол на пътното движение, с използване на метода на обсъждането и анализа, след проведена симулация.
 Българската делегация посети и се запозна със структурата и организацията на работа на Департаменталната дирекция по обществена безопасност в гр. Шарлевил.

 

 

 

 Изпити по „Патрулно-постова дейност”, „Стрелкова подготовка” и „Лична защита и физическа подготовка” 

През периода от 15.11.2010 до 19.11.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна се проведоха изпити по Модул 7 „Патрулно-постова дейност”, Модул 9, част 1 „Стрелкова подготовка” и Модул 9, част 2 „Лична защита и физическа подготовка” за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение. След успешното им приключване стажантите бяха разпределени и изпратени за провеждане на практическия стаж по време на първоначалното професионално обучение.

На 15.11.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна започнаха курсове за повишаване на професионалната квалификация I.С.2.4 „Израстване в категория „Д” и заемане на длъжност „младши разузнавач” и курс "Технически контрол и обслужване на интегрирана брегова система за наблюдение. Обучение на оператори".

 

 

 

 

 Изпити по теория и практика на професията за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение

През периода от 29.11.2010 до 03.12.2010 г. в Центъра за специализация и професионална подготовка гр. Варна се проведоха заключителните изпити по теория и практика на професията за обучаемите от курс за първоначално професионално обучение. 
На 03.12.2010 г. след окончателното класиране се проведе церемония по полагане на клетва по етичния кодекс на МВР и избор на работно място за обучаемите от курса за първоначално професионално обучение I.C.1.1 “Полицай, полицай (водач на оперативен автомобил), полицай (водач на служебно куче), полицай (помощник - оперативен дежурен)”.

Беше закрит курса за "Технически контрол и обслужване на интегрирана брегова система за наблюдение. Обучение на оператори (ниво I)".

 

 

 

 

 Курс по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария

На 9.11.2010г. в ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР се откри курс за актуализация на езиковата квалификация по немски език. Курсът е по програма за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Република България и Министерство на вътрешните работи на Свободна държава Бавария, чрез фондация „Ханс Зайдел” и е предназначен за разширяване на езиковата подготовка на служителите и повишаване качеството на обслужване на немскоговорящите туристи. От фондация „Ханс Зайдел” бяха предоставени необходимите учебни пособия и закупени технически средства (LCD телевизор, DVD player и лаптоп) на стойност 2000 лв.

Курсът беше открит от директора на ЦСПП комисар Д. Драгнев и директора на фондация „Ханс Зайдел” за България г-н Богдан Мирчев.

 

 Посещение на делегация от ЦСПП - Варна в Република Франция

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР чрез Центъра за специализация и професионална подготовка в гр. Варна и Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция, на посещение в гр. Реймс за периода от 24 до 29 октомври 2010 г. беше българска делегация в състав:
 - комисар Драгомир Николов Драгнев – ръководител на делегацията - директор на Центъра за специализация и професионална подготовка в гр. Варна;
- старши инспектор Живко Янков Станев – заместник-директор на ЦСПП гр. Варна;
- инспектор Сашко Колев Шахов - преподавател в секция „Специална полицейска подготовка” в ЦСПП гр. Варна;
- г-жа Ангелина Петкова Буркова – главен експерт в сектор ”Международно сътрудничество” към АМВР.
В продължение на пет години делегации от двете училища осъществяват посещения на реципрочна основа. На тази база традиционно са се изградили добри отношения на партньорство в областта на професионалното обучение, чрез обмяна на нови добри практики и опит.
През 2010 г. сътрудничеството между двете професионални полицейски училища продължава чрез осъществяването на нова инициатива в процеса на обучението - създаване на съвместни екипи за провеждане в двете училища на занятия по темите „Проверка на документи за самоличност” и “Домашно насилие”.
В периода 20-25 юни 2010 г.  делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс посети ЦСПП - гр. Варна и съвместно с българските си колеги проведе занятие на тема „Проверка на документи за самоличност” пред стажантите от курса за първоначално професионално обучение.
По време на посещението в Националното полицейско училище в гр. Реймс, преподаватели от ЦСПП-Варна проведоха занятие на тема „Домашно насилие”,  използвайки  българската методика и утвърдената учебно-планова документация за първоначално професионално обучение (лекция и практическа част – симулативна игра). Екип от френски преподаватели проведе занятие на същата тема, използвайки канадския метод за „обучение чрез създаване на умения” („approche par compétences”).
След приключването на занятието, българският и френският екип направиха  анализ и оценка на използваните методики, структурирането на учебното съдържание, контакт  и общуване с обучаемите.
На българската делегация беше предоставена възможност да посети и да се запознае с организацията на работа и задачите на Командно- информационния център в Префектурата на полицията в Париж и Центъра за управление на кризи в Министерството на вътрешните работи на Република Франция.

 

 

 Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов откри реновираната учебна база в ЦСПП - Варна

 

 Модернизиране и оборудване на учебни помещения на Академията на МВР за обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия в граничния контрол

    На 01.07.2010 година ректорът на Академията на МВР доц. д-р Йордан Пенев и помощник - ректорът г-н Христо Ковачев посетиха Центъра за специализация и професионална подготовка в град Варна.

    Цел на посещението бе ръководството на Академията да бъде запознато с етапа на завършеност на осъществявания ремонт на третия етаж на основната сграда на ЦСПП-Варна, по проект ГИП 2008 на Инструмента Шенген, Цел 6, мярка 1.  

     Реновирането на материалната база е част от проекта за "Модернизиране и оборудване на учебни помещения на АМВР за обучение и подготовка на полицейски служители с правомощия в граничния контрол" и спомага за доброто функциониране на Сектор "Морска гранично-полицейска подготовка". На ректора и помощник-ректора на АМВР бяха представени новоремонтирани работни кабинети, учебни зали, спални и санитарни помещения. Те се информираха и за предстоящите етапи на процеса по окончателното оборудване на преподавателските кабинети със съвременно офис обзавеждане, а на учебните зали със специализираната техника, необходима за провеждането на учебни занятия за служителите от Гранична полиция. 

    Ръководството на Академията се срещна и с преподавателския състав и служителите в ЦСПП-Варна.

 

 

 ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА- гр. ВАРНА

През периода 20-25 юни 2010 г.  Центърът за специализация и професионална подготовка в гр. Варна бе посетен от делегация от Националното полицейско училище в гр. Реймс, Република Франция в състав:
 - г-н Лоран Донкьор – ръководител на делегацията- капитан от полицията, началник на отдел ”Координация на обучението”;
- г-н Лоран Фурние – полицейски главен бригадир, ръководител на звеното ”Първоначална подготовка” и преподавател по обща правна подготовка;
- г-н Кристоф Рикард – полицейски главен бригадир, заместник-началник на звеното за вътрешна сигурност и преподавател по физическа и професионална полицейска подготовка.
Визитата бе в изпълнение на подписания през 2005 година протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР (АМВР) чрез Центъра за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) в гр. Варна и Националното полицейско училище (НПУ) в гр. Реймс.
През изминалите пет години на тясно сътрудничество между двете обучителни институции и в резултат на обмяната на нови добри практики и опит по време  разменените гостувания на преподаватели и представители на административното ръководство се установиха традиционно добри отношения на партньорство в областта на професионалното обучение.
През месец ноември 2009 г. делегация от НПУ в Реймс, ръководена от директора на полицейското училище, дивизионен комисар г-жа Натали Бернар Гель беше на посещение в ЦСПП - Варна. С оглед оптимизиране и повишаване качеството на учебния процес и усъвършенстване на организацията, формите и методите на обучение, по време на посещението бе обсъдена идеята за създаване на съвместни екипи за провеждане на занятия в двете учебни заведения.
Издигането на партньорските взаимоотношения на качествено ново ниво намери своята първа реализация в проведените в периода 21-25 юни 2010 г. съвместни учебни занятия по тема „Проверка на документи за самоличност”, в които взеха участие преподаватели на НПУ -гр. Реймс, преподаватели от ЦСПП - гр. Варна и обучаеми от курса за първоначално професионално обучение.
Г-н Лоран Фурние – преподавател по обща правна подготовка и г-н Кристоф Рикард – преподавател по физическа и професионална полицейска подготовка представиха занятието, използвайки прилаганата в Република Франция методика „обучение чрез създаване на умения” („approche par compétences”). Този метод е разработен съвместно с канадската полиция в Квебек и в основата му е идеята обучаемите да бъдат поставени в ситуации на неизвестност като при разрешаването им да натрупват необходимите професионални умения.  Стажантите се поставят в ролята на “главни герои на обучението” като изискването към тях е да отреагират на поставените различни ситуации, а в последствие сами да оценят своето поведение, своите впечатления, емоционалното си състояние, както и действията на останалите участници.
След приключване на практическото изпълнение френските преподаватели извършиха пълен и подробен анализ на ситуацията и действията на всеки един стажант, посочвайки положителните елементи и допуснатите грешки. Посочиха правните основания за проверка на документи за самоличност, съгласно френското законодателство, както и изискванията към поведението на полицаите с оглед спазване правата на човека.
Беше дадена положителна оценка на пълноценното участие на цялата група стажанти от курса за първоначално професионално обучение като бе отчетена и по-добрата обща осведоменост на българските обучаеми.
След приключване на работата на френските колеги, български преподавателски екип в състав Живко Станев – преподавател по обща полицейска подготовка и Сашко Шахов – преподавател по специална полицейска подготовка в ЦСПП-Варна проведе занятие по същата тема „Проверка на документи за самоличност”, прилагайки българската методика, съобразно българското законодателство и утвърдената учебно-планова документация за първоначално професионално обучение.
Занятието се състоеше от две части - теоретична (правни основания за извършване на проверка на документите за самоличност) и практическа (тактически действия при извършване на проверката).
 Практическото занятие се включваше изпълнение на задачи по зададени ситуации, заснемане и последващ разбор и анализ  на действията на участниците. Съставени бяха и необходимите документи: акт за установяване на административно нарушение и докладна записка, които бяха проверени от преподавателите и бе направен анализ на допуснатите грешки.
След провеждане на предвидените занятия бе дискутирана необходимостта от доближаване на обучението до динамиката на полицейската практика и неговата адаптация към потребността от професионални знания и умения. Чрез обмяна на опит, обсъждане и анализ на проведените занятия относно приложимост на изучавания материал в полицейската практика, промяна на използваните методи на обучение, участие на стажантите и качествено изпълнение на тактическите действия бяха набелязани мерки за подобряване ефективността на провеждания учебен процес.
Програмата на френската делегация включваше и посещение на Центъра за видео-наблюдение в ОД на МВР – Варна. Директорът на ОД на МВР-Варна комисар Д. Димитров представи организацията на работа, задачите и функциите на сектора за видеонаблюдение в областната дирекция и бе направена  демонстрация на възможностите на използваната техника.
Посещението на френската делегация в ЦСПП - гр. Варна премина в дух на добронамереност и приятелско отношение и може да се отчете като сериозна крачка в по-нататъшното разширяване на сътрудничеството между двете полицейски училища.

  ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АКАДЕМИЯ НА МВР В НАЦИОНАЛНОТО ПОЛИЦЕЙСКО УЧИЛИЩЕ В ГР. РЕЙМС, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, ЗА ПЕРИОДА 09-14 МАРТ 2009 Г.

 

 

   ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПОЛИЦЕЙСКО УЧИЛИЩЕ В ГР.РЕЙМС, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ В ЦСПП -ГР.ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 23 – 27 ЮНИ 2008 г.    

Съгласно подписан протокол за децентрализирано сътрудничество между Академията на МВР чрез Центъра за специализация и професионална подготовка в гр.Варна и Националното полицейско училище в гр.Реймс, Република Франция (2005 г.), на посещение в ЦСПП - гр.Варна беше делегация, ръководена от заместник-директора на полицейското училище майор Брюно Дондейн.

   Целта на посещението беше френската делегация да се запознае със съдържанието на първоначалното професионално обучение на стажанти, методиката на практическите занятия, организацията и оценяването на практическите стажове, взаимодействието между структурни звена на НСП-МВР и центъра по отношение на професионалното обучение.

   За изпълнение на целта на посещението по програма бе извършено следното:

1. Представяне на учебно-плановата документация за първоначално професионално обучение на стажанти. Запознаване с методиката на практическите занятия. Пряко наблюдение на практическо занятие, проведено от преподаватели в екип. Представяне на симулационния кабинет за вземане на решения в ситуации, близки до реалността -функционалност и ефективност.

2. Представяне от френските колеги на методиката на обучение в новосъздадения комплекс за симулационни игри в Националното полицейско училище в гр.Реймс.

3. Посещение в ОДП-Варна:
- разглеждане на центъра за видеонаблюдение;
- среща на френската делегация с ръководни служители от отдел “Опазване на обществения ред и превенция” и сектор “Човешки ресурси” – обмен на информация  относно взаимодействието между дирекцията и центъра по отношение на професионалното обучение и практическите стажове.

4. Посещение на 03 група от “База гранично-полицейски кораби” при РГС-Бургас – запознаване с дейността на групата и наблюдение на елементи от охраната на морската граница.

5. Среща на делегацията с директора на ОДП – Добрич комисар Ивелин Петров. Посещение в РПУ-Каварна. Среща с началника на управлението и служители от група “Охранителна полиция”, отговарящи за практическите стажове по време на първоначалното професионално обучение – задачи на стажантите, роля на наставниците, оценяване на стажантите.

   Посещението премина в дух на добронамереност и приятелско отношение. В процеса на, срещите, разговорите и наблюденията на практическите занятия бяха създадени предпоставки за разширяване на сътрудничеството, чрез:

- включване на нови дейности, свързани с повишаване качеството на практическите занятия - съвместно разработени ситуации и симулационни игри на екипен принцип между френски и български преподаватели и инструктори;

- организиране на посещения на реципрочна основа в полицейски структурни звена, където се провеждат практическите стажове – организация, компетенции, добри практики, създаване на професионални  умения, оценяване.

Снимки