МВР

Академия на МВР

 

Мобилност на преподаватели

Заминаващи

Кандидатстване

Заявление

Програма за преподаване / Индивидуален работен план

Участие

Двустранен договор

Споразумение за мобилност

Декларация за лични данни

Заповед за командировка


Отчет

Сертификат/удостоверение

Отчети

Транспорт