МВР

Академия на МВР

 

12 август 2020

Семинар по полицейска лична защита в АМВР

От 10 до 12.08.2020 г. в Академията на МВР се проведе семинар с главните инструктори по полицейска лична защита за актуализация на професионалната квалификация. В него участваха 32 главни инструктори от ОД на МВР в цялата страна: Бургас, Варна, Пловдив, Смолян, Кърджали, Русе, Сливен, Плевен; от ГДНП, СОБТ и др. Участие взеха и преподаватели от ЦСПП в Пазарджик, Варна и Казанлък. От АМВР в семинара беше включен Марио Илиев – ст. преп. по ЛЗФП в кат. СПТ, ф-т „Полиция“. Водещ беше шихан Тони Петров - VІІ дан, от ЦБПС. Ректорът на АМВР – проф. дн Любомир Тимчев, откри официално мероприятието. Участниците бяха поздравени и от доц. д-р Руси Янев – зам. ректор на АМВР.

Семинарът е по заповед на главния секретар на МВР и протече при спазване на всички противоепидемични мерки. Теоретичните занимания се провеждаха в аулата, която е с капацитет над 100 души, като участниците седяха през място, а практическите – в спорната зала, където за всеки участник бяха осигурени повече от задължителните 4 м2. Акцентът на семинара беше върху последните изменения в „Специализираната методика за подготовка по ПЛЗ на служителите в МВР“ от 2007 г., чиято последна актуализация е от 2014 г.

Изображения

 14 август 2020 | 09:46