МВР

Академия на МВР

 

Разписания за учебната 2019/2020 година

 

►„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“  – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение


 

  „Гранична полиция“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение


 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение


I ЗБК ППООР

II ЗБК ППООР

III ЗБК ППООР

IV ЗБК ППООР

V ЗБК ППООР


„Публична администрация“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

I ЗБК ПА

II ЗБК ПА

III ЗБК ПА

IV ЗБК ПА

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

ІI ЗМК, ІII семестър

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I СРУСОР - ОКС МАГИСТЪР

ІI ЗМК, ІII семестър


„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I ЗНС -ОКС МАГИСТЪР

ІI ЗМК, ІII семестър

„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I ПА-ОКС МАГИСТЪР

ІI ЗМК, ІII семестър


 
Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I ППОИД-ОКС МАГИСТЪР

ІI ЗМК, ІII семестър


►„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение
 
І ЗБК, І семестър


ІI ЗБК, ІII семестър

ІII ЗБК, V семестър

IV ЗБК, VII семестър

V ЗБК, ІX семестър

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

ІI ЗМК, ІII семестър