МВР

Академия на МВР

 

Календар за учебната 2017/2018 година

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,
       „Гранична полиция“,
       „Публична администрация“ и
       „Корпоративна сигурност“ –
ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

Откриване на учебната година

02.10.2017 г.

29.06.2018 г.

9 месеца

Зимен семестър I и III курс

Зимен семестър II и IV курс

02.10.2017 г.

02.10.2017 г.

31.01.2018 г

12.01.2017 г.

18 седмици

16 седмици

Коледна ваканция

23.12.2017 г.

01.01.2018 г.

10 дни

Редовна зимна изпитна сесия I и III курс

Редовна зимна изпитна сесия II и IV курс

01.02.2018 г.

15.01.2018 г.

28.02.2018 г.

15.02.2018 г.

4 седмици

4 седмици

Поправителна зимна сесия I курс

Поправителна зимна сесия II, III и IV курс

01.03.2018 г.

15.03.2018 г.

15.03.2018 г.

30.03.2018 г.

2 седмици

2 седмици

Летен семестър I курс

Летен семестър II, III и IV курс

01.03.2018 г.

12.03.2018 г.

29.06.2018 г.

29.06.2018 г.

18 седмици

16 седмици

Редовна лятна изпитна сесия

02.07.2018 г.

31.07.2018 г.

5 седмици

Стаж II курс – ППООР, ГП

19.02.2018 г

16.03.2018 г.

4 седмици

Стаж III курс – ППООР, ГП

26.02.2018 г.

09.03.2018 г.

2 седмици

Стаж IV курс - ППООР, ГП

19.02.2018 г

16.03.2018 г.

4 седмици

Стаж IV курс – КС

Март 2018 г.

Април 2018 г.

 

Стаж IV курс – ПА

01.08.2018 г.

20.08.2018 г.

20 дни

Стаж I, II и III курс – ППООР, ГП

03.09.2018 г.

28.09.2018 г.

4 седмици

Лятна ваканция

01.08.2018 г.

31.08.2018 г.

4 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за I, II и III курс

10.09.2018 г.

20.08.2018 г.

2 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за IV курс – ППООР и ГП

21.08.2018 г.

27.08.2018 г.

1 седмица

Поправителна лятна изпитна сесия за IV курс – ПА

20.08.2018 г.

31.08.2018 г.

2 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за IV курс – КС

м. септември 2018 г.

 

 

Ликвидационна изпитна сесия за I, II и III курс

28.09.2018 г.

 

 

Ликвидационна изпитна сесия за IV курс

до 05.09.2018 г.

 

 

Държавни изпити: м. септември - м. октомври 2018 г.

Редовна сесия: м. септември 2018 г.

Поправителна сесия: м. октомври 2018 г.

 

 „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,
      „Публична администрация“ –
ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.


„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ – 
       
ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

 

 

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

 

 

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

 

 

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

 

 

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

 

 

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

 

 

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

 

 

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

 

 

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.

 

 

 

 

  „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – 

        ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.

 

 „Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.

 

 „Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.

 

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –
       
ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

04.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април и м. юни 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

03.09.2018 г.

  „Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

Откриване на учебната година

02.10.2017 г.

29.06.2018 г.

9 месеца

Зимен семестър I и II курс

Зимен семестър III и IV курс

02.10.2017 г.

02.10.2017 г.

20.01.2018 г

30.01.2018 г.

15 седмици

16 седмици

Коледна ваканция

23.12.2017 г.

01.01.2018 г.

10 дни

Редовна зимна изпитна сесия I и II курс

Редовна зимна изпитна сесия III и IV курс

24.01.2018 г.

01.02.2018 г.

21.02.2018 г.

28.02.2018 г.

4 седмици

4 седмици

Поправителна зимна сесия I и II курс

Поправителна зимна сесия III и IV курс

01.03.2018 г.

15.03.2018 г.

15.03.2018 г.

30.03.2018 г.

2 седмици

2 седмици

Летен семестър I, II, III курс

Летен семестър IV курс

01.03.2018 г.

01.03.2018 г.

22.06.2018 г.

30.06.2018 г.

16 седмици

17 седмици

Редовна лятна изпитна сесия I, II, III курс

Редовна лятна изпитна сесия IV курс

27.06.2018 г.

01.07.2018 г.

22.07.2018 г.

29.07.2018 г.

4 седмици

4 седмици

Стаж

м. август

м. септември

6 седмици

Лятна ваканция

01.08.2018 г.

15.08.2018 г.

2 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за I, II и III курс

Поправителна лятна сесия за IV курс

01.09.2018 г.

 

до 15.08.2018 г.

15.09.2018 г.

2 седмици

 

2 седмици

Ликвидационнаизпитна сесия за I, II и III курс

Ликвидационна сесия за IV курс

20.09.2018 г.

 

до 30.08.2018 г.

 

1 ден

 

1 ден

Държавни изпити: м. септември 2018 г. – м. март 2019 г.

Редовна сесия: м. септември 2018 г.

Поправителна сесия: м. март 2019 г.

 
 „Пожарна и аварийна безопасност“ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение 

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

07.09.2017 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември, м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април, м. май 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

Ликвидационна изпитна сесия за V курс

02.09.2018 г.

до 10.08.2018 г.

Учебен стаж

м. юни 2018 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. септември 2018 г. – м. март 2019 г.

Редовна сесия: м. септември 2018 г.

Поправителна сесия: м. март 2019 г.


 Кризисен мениджмънтОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

07.09.23018 г.

Зимен семестър

м. септември 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември, м. декември 2017 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април, м. май 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия

Ликвидационна изпитна сесия за V курс

02.09.2018 г.

до 10.08.2018 г.

Учебен стаж

м. юни 2018 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. септември 2018 г. – м. март 2019 г.

Редовна сесия: м. септември 2018 г.

Поправителна сесия: м. март 2019 г.


 „Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение 

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година за I курс

Откриване на учебната година за II курс

09.10.2017 г.

07.09.2017 г.

Зимен семестър за II курс

Зимен семестър за I курс

м. септември 2017 г.

м. октомври 2017 г.

Редовна зимна изпитна сесия за II курс Редовна зимна изпитна сесия за I курс

м. октомври, м. ноември, м. декември 2017 г.

м. ноември, м. декември 2017 г. и м. януари 2018 г.

Поправителна зимна изпитна сесия за II курс

Поправителна зимна изпитна сесия за I курс

м. януари 2018 г.

 

м. февруари 2018 г.

Летен семестър

м. февруари 2018 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април, м. май 2018 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2018 г.

Ликвидационна изпитна сесия за I курс

Ликвидационна изпитна сесия за II курс

02.09.2018 г.

до 15.02.2018 г.

Учебен стаж

м. февруари – март 2018 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. май 2018 г. – м. септември 2018 г.

Редовна сесия: м. май 2018 г.

Поправителна сесия: м. септември 2018 г.

 

Срок за заверяване на семестъра: края на семестъра