МВР

Академия на МВР

 

Календар за учебната 2020/2021 година

 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

Откриване на учебната година

01.10.2020 г.

30.06.2021 г.

9 месеца

Зимен семестър I и III курс

Зимен семестър II и IV курс

01.10.2020 г.

01.10.2020 г.

29.01.2021 г

15.01.2021 г.

18 седмици

16 седмици

Коледна ваканция

24.12.2020 г.

01.01.2021 г.

10 дни

Редовна зимна изпитна сесия I и III курс

Редовна зимна изпитна сесия II и IV курс

01.02.2021 г.

18.01.2021 г.

26.02.2021 г.

12.02.2021 г.

4 седмици

4 седмици

Поправителна зимна сесия I курс

Поправителна зимна сесия II, III и IV курс

01.03.2021 г.

15.03.2021 г.

15.03.2021 г.

31.03.2021 г.

2 седмици

2 седмици

Летен семестър I курс

Летен семестър II, III и IV курс

04.03.2021 г.

15.03.2021 г.

30.06.2021 г.

30.06.2021 г.

18 седмици

16 седмици

Редовна лятна изпитна сесия

01.07.2021 г.

30.07.2021 г.

5 седмици

Стаж I курс – ППООР, ГП

 

01.09.2021 г.

24.09.2021 г.

4 седмици

Стаж II курс – ППООР, ГП

 

  1. 15.02.2021 г.

2. 01.09.2021г.

12.03.2021 г.

24.09.2021 г.

4 седмици

4 седмици

Стаж III курс – ППООР, ГП

 

1. 04.03.2021 г.

2. 01.09.2021г.

12.03.2021 г.

24.09.2021 г.

10 дни

4 седмици

Стаж IV курс - ППООР, ГП

15.02.2021 г.

26.02.2021 г.

2 седмици

Лятна ваканция

02.08.2021 г.

27.08.2021 г.

4 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за I, II и III курс

13.09.2021 г.

21.09.2021 г.

10 дни

Поправителна лятна изпитна сесия за IV курс – ППООР и ГП

16.08.2021 г.

20.08.2021 г.

5 дни

Ликвидационна изпитна сесияза I, II и III курс

30.09.2021 г.

 

 

Ликвидационна изпитна сесия за IV курс

23.08.2021 г.

 

 

Държавни изпити - наказателноправни науки и специални дисциплини

Редовна сесия: м. август - м. септември 2021 г.

Поправителна сесия: м. октомври 2021 г.

 

 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Публична администрация“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

 

Задочно обучение

Период на провеждане

Зимен семестър

08.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Летен семестър

01.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, април, май и юни 2021 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

08.09.2021 г.

Държавни изпити – редовна сесия

м. октомври 2021 г.

Държавни изпити – поправителна сесия

м. март 2022 г.

 

 

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

 

 

Задочно обучение

Период на провеждане

I семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

II семестър

01.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Редовна изпитна сесия

м. март, април и май 2021 г.

Поправителна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. септември 2021 г.

III семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. февруари 2021 г.

Подготовка за държавен изпит/защита на дипломна работа

м. февруари и м. март 2021 г.

Държавен изпит/ защита на дипломна работа – редовна сесия

м. април 2021 г.

Поправителна сесия

м. октомври 2021 г.

 

„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

 

Задочно обучение

Период на провеждане

I семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

II семестър

01.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Редовна изпитна сесия

м. март, април и май 2021 г.

Поправителна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. септември 2021 г.

III семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. февруари 2021 г.

Подготовка за държавен изпит/защита на дипломна работа

м. февруари и м. март 2021 г.

Държавен изпит/ защита на дипломна работа – редовна сесия

м. април 2021 г.

Поправителна сесия

м. октомври 2021 г.

 

„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

 

Задочно обучение

Период на провеждане

I семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

II семестър

01.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Редовна изпитна сесия

м. март, април и май 2021 г.

Поправителна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. септември 2021 г.

III семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. февруари 2021 г.

Подготовка за държавен изпит/защита на дипломна работа

м. февруари и м. март 2021 г.

Държавен изпит/ защита на дипломна работа – редовна сесия

м. април 2021 г.

Поправителна сесия

м. октомври 2021 г.

 

Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

 

Задочно обучение

Период на провеждане

I семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

II семестър

01.02.2021 г. – 26.02.2021 г.

Редовна изпитна сесия

м. март, април и май 2021 г.

Поправителна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. септември 2021 г.

III семестър

01.09.2020 г. – 30.09.2020 г.

Редовна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември и м. декември 2020 г.

Поправителна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

м. февруари 2021 г.

Подготовка за държавен изпит/защита на дипломна работа

м. февруари и м. март 2021 г.

Държавен изпит/ защита на дипломна работа – редовна сесия

м. април 2021 г.

Поправителна сесия

м. октомври 2021 г.

 

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“,

 редовно обучение

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Дата на започване

Дата на завършване

Продължителност

Откриване на учебната година

01.10.2020 г.

30.06.2021 г.

9 месеца

Зимен семестър I и II курс

Зимен семестър III и IV курс

01.10.2020 г.

01.10.2020 г.

22.01.2021 г

29.01.2020 г.

15 седмици

16 седмици

Коледна ваканция

24.12.2020 г.

03.01.2020 г.

10 дни

Редовна зимна изпитна сесия I и II курс

Редовна зимна изпитна сесия III и IV курс

25.01.2021 г.

01.02.2021 г.

19.02.2021 г.

26.02.2021 г.

4 седмици

4 седмици

Поправителна зимна сесия I и II курс

Поправителна зимна сесия III и IV курс

01.03.2021 г.

15.03.2021 г.

12.03.2021 г.

26.03.2021 г.

2 седмици

2 седмици

Летен семестър I, II, III курс

Летен семестър IV курс

01.03.2021 г.

01.03.2021 г.

25.06.2021 г.

30.06.2021 г.

16 седмици

17 седмици

Редовна лятна изпитна сесия I, II, III курс

Редовна лятна изпитна сесия IV курс

28.06.2021 г.

01.07.2021 г.

23.07.2021 г.

30.07.2021 г.

4 седмици

4 седмици

Стаж

м. август

м. септември

6 седмици

Лятна ваканция

01.08.2021 г.

15.08.2021г.

2 седмици

Поправителна лятна изпитна сесия за I, II и III курс

Поправителна лятна сесия за IV курс

07.09.2021 г.

 

до 15.08.2021 г.

17.09.2021 г.

2 седмици

 

2 седмици

Ликвидационна изпитна сесия за I, II и III курс

Ликвидационна сесия за IV курс

20.09.2021 г.

 

до 30.08.2021 г.

 

1 ден

 

1 ден

Държавни изпити: м. септември 2020 г. – м. март 2021 г.

Редовна сесия: м. септември 2020 г.

Поправителна сесия: м. март 2021 г.

 

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „БАКАЛАВЪР“,

 задочно обучение

 

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година

07.09.2020 г.

Зимен семестър

м. септември 2020 г.

Редовна зимна изпитна сесия

м. октомври, м. ноември, м. декември 2020 г.

Поправителна зимна изпитна сесия

м. януари 2021 г.

Летен семестър

м. февруари 2021 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. март, м. април, м. май 2021 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия

Ликвидационна изпитна сесия за V курс

02.09.2021 г.

до 10.08.2021г.

Учебен стаж

м. юни 2021 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. септември 2020 г. – м. март 2021 г.

Редовна сесия: м. септември 2020 г.

Поправителна сесия: м. март 2021 г.

 

 

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“,

 задочно обучение

 

 

Задочно обучение

Период на провеждане

Откриване на учебната година за I курс

Откриване на учебната година за II курс

05.10.2020 г.

07.09.2020 г.

Зимен семестър за II курс

Зимен семестър за I курс

м. септември 2020 г.

м. октомври 2020 г.

Редовна зимна изпитна сесия за II курс Редовна зимна изпитна сесия за I курс

м. октомври, м. ноември, м. декември 2020 г.

м. ноември, м. декември 2020 г. и м. януари 2021 г.

Поправителна зимна изпитна сесия за II курс

Поправителна зимна изпитна сесия за I курс

м. януари 2021 г.

 

м. февруари 2021 г.

Летен семестър

м. март 2021 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. април, м. май и м. юни 2021 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия за I курс

Ликвидационна изпитна сесия за II курс

03.09.2021 г.

до 15.02.2021 г.

Учебен стаж

м. февруари – март 2021 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. май 2021 г. – м. септември 2021г.

Редовна сесия: м. май 2021 г.

Поправителна сесия: м. септември 2021 г.

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ – ОКС „МАГИСТЪР“,

 задочно обучение 2.5 години

 

Задочно обучение

Период на провеждане

 

Откриване на учебната година за II курс

07.09.2020 г.

Зимен семестър за II курс

м. септември – октомври 2020 г.

Редовна зимна изпитна сесия за II курс

м. октомври - декември 2020 г.

 

Поправителна зимна изпитна сесия за II курс

 

 

м.януари 2021 г.

Летен семестър

м. февруари -март 2021 г.

Редовна лятна изпитна сесия

м. април, м. май и м. юни 2021 г.

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юли 2021 г.

Ликвидационна изпитна сесия за II курс

03.09.2021 г.

 

 

 

Поправителна лятна изпитна сесия

м. юни 2020 г.

Ликвидационна изпитна сесия за I курс

Ликвидационна изпитна сесия за II курс

04.09.2020 г.

до 15.02.2020 г.

Учебен стаж

м. февруари – март 2020 г. – 3 седмици

Държавни изпити: м. май 2020 г. – м. септември 2020 г.

Редовна сесия: м. май 2020 г.

Поправителна сесия: м. септември 2020 г.