МВР

Академия на МВР

 

Разписания за втори семестър на учебната 2020/2021 година

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

1 РБК курс

2 курс, 4 семестър

3 курс, 6 семестър

4 курс, 8 семестър


„Гранична полиция“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

1 РБК курс

2 курс, 4 семестър

3 курс, 6 семестър

4 курс, 8 семестър
 


„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

1 курс, 2 семестър
5 курс, 10 семестър (практическите занятия за 5 курс по СП и ЛЗФП ще се проведат присъствено)


„Публична администрация“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

1 курс, 2 семестър

2 курс, 4 семестър

3 курс, 6 семестър

4 курс, 8 семестър (практическите занятия за 4 курс по ЛЗФП  ще се проведат присъствено)

„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

 I курс, II семестър - магистър, учебна 2020/2021 г.


„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, II семестър - магистър, учебна 2020/2021 г.


„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, II семестър - магистър, учебна 2020/2021 г.


 
Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, II семестър - магистър, учебна 2020/2021 г.

„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

1 курс, 2 семестър

2 курс, 4 семестър

3 курс, 6 семестър

4 курс, 8 семестър

5 курс, 10 семестър„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, 

2 курс, 2 семестър