МВР

Академия на МВР

 

Разписания за първи семестър на учебната 2020/2021 година

 

„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

1 РБК курс, I семестър


2 РБК курсIII семестър

3 РБК курсV семестър

4 РБК курс, VII семестър

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

1 РБК курсI семестър


2 РБК курсIII семестър

3 РБК курсV семестър

4 РБК курсVII семестър


„Гранична полиция“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, редовно обучение

1 РБК курсI семестър


2 РБК курсIII семестър

3 РБК курсV семестър

4 РБК курсVII семестър

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение


І ЗБК курс, І семестър

ІI ЗБК курс, ІII семестър

ІII ЗБК, V семестър

IV ЗБК курс, VII семестър

V ЗБК курс, ІX семестър„Публична администрация“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

І ЗБК курс, І семестър

ІI ЗБК курс, ІII семестър

ІII ЗБК курс, V семестър

ІV ЗБК курс, VII семестър


„Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ –
  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, I семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.

II курс, III семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.


„Защита на националната сигурност“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, I семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.

II курс, III семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.

„Публична администрация“ – ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, I семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.

II курс, III семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.


 
Психологическо подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, I семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.

II курс, III семестър - магистри, учебна 2020/2021 г.


„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „БАКАЛАВЪР“, задочно обучение

І курс, 1 семестър

ІІ курс, 3 семестър


ІІІ курс, 5 семестър

ІV курс, 7 семестър

V курс, 9 семестър


„Пожарна и аварийна безопасност“ –  ОКС „МАГИСТЪР“, задочно обучение

I курс, I семестър

II курс, III семестър - магистри - 2,5 г.

ІІ курс, 3 семестър


ІІ курс, 3 семестър - магистри - 2,5 г.