МВР

Академия на МВР

 Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти,

 

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли!“ в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет, вие сте направили своя избор - да се посветите на професията на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

Мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР e да ви подготвим като специалисти, като бъдещи висококвалифицирани служители на Министерството на вътрешните работи.

Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминали през аудиториите и учебните зали, като с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.

От сърце ви желая да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание и ваша щастлива професионална съдба.

РЕКТОР


За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

   
 На вниманието на кандидатите за курсанти и студенти в Академията на МВР

    

НАРЕДБА № 8121з-273 ОТ 10 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  Обн. ДВ. бр.23 от 19 Март 2021 г.

Такси за кандидатстване и обучение в Академията ня МВР за учебната 2021/2022 г.

      
Срокове за подаване на документи за прием в Академията на МВР за учебната 2021/2022 г.:

  • За кандидатите за курсанти (ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение) – до 03.06.2021 г. вкл. в областните дирекции на МВР и Столична дирекция на вътрешните работи;
  • За кандидатите за студенти (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение) – до 22.06.2021 г. вкл.;

 


Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Конкурсни изпити

Балообразуване, класиране и записване

Нормативи за физическа годност

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

Разпределение на бройките по специалността "Гранична полиция"

 
График за провеждане на конкурсни изпити за ОКС "магистър"

Програми за изпитните тестове за кандидатите за ОКС "магистър"

График за обявяване на класиранията и записване на приетите курсанти и студенти


КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212