МВР

Академия на МВР

 Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти,

 

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли!“ в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет, вие сте направили своя избор - да се посветите на професията на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

Мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР e да ви подготвим като специалисти, като бъдещи висококвалифицирани служители на Министерството на вътрешните работи.

Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминали през аудиториите и учебните зали, като с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.

От сърце ви желая да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание и ваша щастлива професионална съдба.

РЕКТОРСъобщение


Уважаеми кандидати, класирането на приетите за курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър" по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Гранична полиция"  и "Пожарна и аварийна безопасност" ще бъде публикувано тук на 30.07.2020 г.

Уважаеми кандидати, класирането на приетите за студенти за придобиване на ОКС "бакалавър" в задочна форма на обучение по специалностите "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Публична администрация"  и "Пожарна и аварийна безопасност" ще бъде публикувано тук на 30.07.2020 г.

График за провеждане на тестовете на кандидатите за придобиване на ОКС "магистър"

1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на 13 юли 2020 г.;

2. „Публична администрация“ – на 14 юли 2020 г.;

4. „Защита на националната сигурност“ – на 15 юли 2020 г.;

5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на 16 юли 2020 г.;

6. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ - на 16 юли 2019 г.

 


ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА


Резултати от изпита по български език за ОКС „бакалавър“, задочно обучение, проведен на 07.07.2020 г.

Резултати от психологично изследване - 2020 г.


График за медицинско освидетелстване 
График за проверка на физическата годност
График за психологично изследване

Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г., обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г.


Решение на МС № 275/23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г.

Решение на МС № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти в държавните висши училища и научните организации на Р България през учебната 2020 – 2021 г.

Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г.

Условия и ред за кандидатстване
 
Документи за кандидатстване

Балообразуване, класиране и записване

Конкурсни изпити

Указания за специализиран подбор

Указания за провеждане на медицинско освидетелстване

Нормативи за физическа годност

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

Програми за изпитните тестове за ОКС "магистър"

Програма за теста по Български език за ОКС "бакалавър" - задочно обучение

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212