МВР

Академия на МВР

 Прием на курсанти, студенти и докторанти

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти,

 

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с „Добре дошли!“ в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет, вие сте направили своя избор - да се посветите на професията на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

Мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР e да ви подготвим като специалисти, като бъдещи висококвалифицирани служители на Министерството на вътрешните работи.

Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминали през аудиториите и учебните зали, като с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.

От сърце ви желая да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание и ваша щастлива професионална съдба.

РЕКТОР


За информация и въпроси, свързани с приема в Академията на МВР:
тел.: 
02/ 98 29 238, 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212

     На вниманието на кандидатите за курсанти и студенти в Академията на МВР
    
     Уважаеми кандидати, 

      Проекът на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР е публикуван на Интернет страницата на МВР (www.mvr.bg) за провеждане на обществени консултации съгласно чл. 26 от ЗАН. Процедурата приключва на 27.02.2021 г. Очакваме в началото на м. март Наредбата да бъде приета, след което обнародвана в Държавен вестник.
      Веднага след обнародването на Наредбата ще я публикуваме тук.
      Приемът на документи за кандидатстване ще започне по-късно през м. март, като датите ще бъдат обявени своевременно на страницата на Академията.
      Пожелаваме Ви успех!

      


Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г., обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г.


 
Конкурс за приемане на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

Допълнително класиране за ОКС "БАКАЛАВЪР" - редовна форма на обучение
Заявление
Резултати от допълнително класиране

КАК ДА СТИГНЕМ ДО АКАДЕМИЯТА НА МВР

За информация можете да посетите профила на Академията на МВР във Фейсбук - https://www.facebook.com/academy.mvr.bg


 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

Ректорат -  отдел "Учебна и информационна дейност" 

 

 тел.: 02/ 98 29 238 , 02/ 98 29 314, 02/ 98 29 236, 02/ 98 29 212