МВР

Академия на МВР

 

Класиране за ОКС "магистър", форма на обучение - субсидирано от държавата

Защита на националната сигурност
Класиран


 
Класиране за ОКС "магистър", форма на обучение - платено по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

Защита на националната сигурност
Класиран