МВР

Академия на МВР

 

Класиране за ОКС "магистър", форма на обучение - субсидирано от държавата

Стратегическо ръководство и управлениe на сигурността и обществения ред
Класирани
Резерви

Стратегическо ръководство и управлениe на сигурността и обществения ред - НСО
Класирани
Резерви - няма

Защита на националната сигурност
Класирани
Резерви

Защита на националната сигурност - НСО
Класирани
Резерви - няма

Публична администрация
Класирани
Резерви

Публична администрация - НСО
Класирани
Резерви - няма

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност
Класирани
Резерви

Пожарна и аварийна безопасност - срок на обучение 1,5 години
Класирани
Резерви - няма

Пожарна и аварийна безопасност - срок на обучение 2,5 години
Класирани
Резерви - няма
 
Класиране за ОКС "магистър", форма на обучение - платено по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

Стратегическо ръководство и управлениe на сигурността и обществения ред
Класирани
Резерви

Защита на националната сигурност
Класирани
Резерви

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност
Класирани
Резерви

Публична администрация
Класирани
Резерви - няма