МВР

Академия на МВР

 

Публична администрация

Класирани

Записването се извършва лично, на 06.08.2018 г. от 8.00 до 16.00 ч. в стая 521 в сградата на ректората на Академията на МВР.

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „Магистър“ задочна форма на обучение по чл. 21, ал. 3 от ЗВО

  1. Лична карта.
  2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за висше образование, с която е кандидатствано.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
  5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 250.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР