МВР

Академия на МВР

 

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 

Класиран

Записването се извършва лично, на 14.08.2018 г. от 8.00 до 16.00 ч. в стая 521 в сградата на ректората на Академията на МВР.

Необходими документи за записване на приетите за ОКС „бакалавър“ задочна форма на обучение субсидирано от държавата

  1. Лична карта.
  2. Пет броя снимки (формат за лична карта – 3,5x4,5).
  3. Оригинал на диплома за средно образование, с която е кандидатствано.
  4. Комплект документи – закупуват се от книжарницата на АМВР (партер).
  5. Документ за платена 1 (една) семестриална такса - размерът на семестриалната такса е 150.00 лв., внася се по банковата сметка на Академията на МВР, основание за плащане – семестриална такса.

Банкова сметка:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР