МВР

Академия на МВР

 

Конкурсни изпити

   Кандидати за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в   задочна форма на обучение

Приемането на студенти в АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирани от държавата, се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно образование и след полагане на конкурсен  изпит - тест.

 Конкурсният изпит  с кандидатите за студенти за придобиване на ОКС „бакалавър“ се провежда в сградата на ректората на АМВР в 8,30 ч. на 8 юли 2019 г.

Програма за теста по Български език за кандидат-студенти за придобиване на ОКС "бакалавър", задочно обучение, в Академията на МВР за учебната 2019/2020 г.

   Кандидати за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в задочна форма на обучение

 

 Чл. 37. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и студенти срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за придобиване на ОКС „магистър“ полагат конкурсен изпит - тест за всяка избрана специалност.
            (2) Тестовете се провеждат в сградата на ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности, както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ - на 15юли 2019 г.
2. „Публична администрация“ - на 16 юли 2019 г.
3. „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ - на 17 юли 2019 г.
4. „Защита на националната сигурност“ - на 18 юли 2019 г.
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ - на 19 юли 2019 г.
6. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ - на 19 юли 2019 г.