МВР

Академия на МВР

 

Рецензии по по специалността „Публична администрация” - 2021 г.

07 апр 2021

Прикачени документи ПА 5767   (pdf - 299,00KB) - 07 апр 2021 13:34
ПА 5923   (pdf - 454,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5925   (pdf - 277,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5926   (pdf - 363,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5927   (pdf - 108,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5929   (pdf - 367,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5930   (pdf - 277,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5931   (pdf - 277,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПА 5932   (pdf - 287,00KB) - 07 апр 2021 13:35
ПАСТ 5933   (pdf - 300,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5934   (pdf - 273,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5936   (pdf - 457,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5938   (pdf - 299,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5939   (pdf - 200,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5940   (pdf - 329,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5941   (pdf - 284,00KB) - 07 апр 2021 13:36
ПАСТ 5942   (pdf - 525,00KB) - 07 апр 2021 13:37
ПАСТ 5945   (pdf - 331,00KB) - 07 апр 2021 13:37
ПАСТ 5946   (pdf - 452,00KB) - 07 апр 2021 13:37
ПАСТ 5947   (pdf - 194,00KB) - 07 апр 2021 13:37

 07 април 2021 | 13:38