МВР

Академия на МВР

 

Рецензии по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ - април 2019 г.

08 апр 2019

МРСТ 5520
МС 5666
МСР 5499
МСР 5517
МСР 5640
МСР 5644
МСР 5645
МСР 5647
МСР 5648
МСР 5649
МСР 5651
МСР 5653
МСР 5655
МСР 5656
МСР 5657
МСР 5658
МСР 5659
МСР 5660
МСР 5662
МСР 5664
МСР 5665
МСР 5670
МСР 5671
МСР 5672
МСР 5673
МСР 5674
МСР 5676
МСР 5677
МСРСТ 5523
МСРСТ 5682
МСРСТ 5683
МСРСТ 5686
МСР5663

 08 април 2019 | 15:50