МВР

Академия на МВР

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

ПОДЛЕЖАЩА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА

АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2019 г.

 

 

 1. Информация за Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР):
 2. Факултет „Полиция“ (ФП):
 3. Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ФПБЗН):

   

 4. Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП):

   

 5. Нормативна уредба.

   

 6. Профил на купувача:

   

 7. Информация по чл. 15, ал. 1 т. 4 от ЗДОИ - Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

   

 8. Учебна дейност:
 9. Научноизследователска дейност.

   

 10. Библиотечна и издателска дейност:

   

 11. Международна дейност:
 12. Спортна дейност:

   

 13. Полезна информация:

          - Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Академията на МВР през 2019;

          - Достъп до обществена информация в МВР;

   

 14. Решения, отчети и анализи:

   

 15.  Административно обслужване:

   

 16. Периодични издания:

 

Информация по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ

Звено за административно обслужване на АМВР:

адрес

ел. поща

телефон

работно време

1715 гр. София,

бул. „Александър Малинов“ № 1, стая 519а

[email protected]

+359/ 029829262


от понеделник

до петък –

08,00 ч. – 12,00 ч. 12,30 ч. – 16,30 ч.

 

 

Формати на публикуваната информация: РDF, MS Word, MS Excel, HTML.