МВР

Академия на МВР

 

21 януари 2021

Преподаватели от Академията на МВР получиха отличия на Съюза на българските командоси

Председателят на Международна академия „Командос“ (МАК) и на Съюза на българските командоси (СБК) генерал-полковник, академик, проф. Юлий Абаджиев, дизк., дхк, бе домакин на среща, в която участваха председателят на БФКТ, вицепрезидент на WTKF, президент на Kung Fu To’a Academy ГМ д-р Теймур Джафари, полк. от СБК, ректорът на Академията на МВР проф. дн Любомир Тимчев, старши преподавател Марио Илиев от катедра СПТ към АМВР, вицепрезидентът на секция „България“ на Международната полицейска асоциация комисар Пламен Марков и членове на споменатите организации. Събитието се състоя на 21 януари в учебно-тренировъчния комплекс на МАК.

Участниците в събитието са обединени не само от дългогодишното практикуване и отдадеността на бойните спортове и изкуства, те са сплотени и от общите ценности, които изповядват, от дълбоко вкорененото у всеки от тях родолюбие и национална гордост. Връзките помежду им са скрепени и от възпитателната дейност, която провеждат. Макар и различни по своята същност, организациите изпълняват сходни задачи – паралелно с физическото каляване и издръжливост, те влияят на духовното израстване и патриотичната закалка на младите хора, с които работят.

Домакинът връчи на проф. дн Любомир Тимчев Почетна членска карта на СБК, с което допълни призовете, дадени му от командосите. Преди време професорът бе удостоен с Почетен орден „Белия кръст“ и „Почетен черен колан“ на ТО`А Кунг Фу Академия. Ст. преподавател Марио Илиев бе награден с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“ и му бе присъдено звание „Полковник“ от СБК.

Тези отличия са признание както за личните постижения на нашите преподаватели, така и за постоянството и грижата, които полагат за повишаване на физическата култура и бойната подготовка на курсантите, за приноса им за разпространението на бойните изкуства сред обучаемите и служителите на МВР.

Преподавателите от АМВР отговориха на генерал-полковник Юлий Абаджиев и ГМ д-р Теймур Джафари с поздравителни адреси, в които им благодариха за професионализма, активността и успешните дейности, с които подпомагат развитието на спортовете и специализираната бойна подготовка в нашия университет.

Комисар Пламен Марков също бе удостоен с Юбилейна „ЗЛАТНА“ почетна значка „15 години СБК“.

Представителите на академиите изразиха удовлетвореността си от изградените близки ползотворни контакти и проведените множество значими съвместни дейности. Връчените отличия бяха знак на благодарност за постигнатите успехи и израз на дълбоко и взаимно уважение.

Изображения

 28 януари 2021 | 10:36