МВР

Академия на МВР

 

Изложба на карикатурата ”35 години по-късно”

   Господин Славчо Славчев – зам. директор на  дирекция „Информация и архив” - МВР и доц. Георги Ботев – декан на факултет ”Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР откриха изложба на карикатурата ”35 години по-късно”.

   На 14.09.2010г. в заседателната зала на факултет ”Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР, Музеят на МВР  при Дирекция „Информация и архив” – МВР представи изложба на карикатурата ”35 години по-късно”.

   Представени са сатирични рисунки на големите български карикатуристи: Панайот Гелев, Димитър Томов, Георги Чаушов, Любо Маринов, Рачо Рачев, Радослав Маринов, Светослав Янакиев, Стоян Гроздев и Шмайзер. Рисунките засягат актуалната тема за пожарната безопасност. Те са малка част от богатата колекция творби, съхранявана в Музея на МВР и представляват резултат от съвместната инициатива на Министерството на вътрешните работи и Съюза на българските художници през 1975г.

   „Художникът сатирик, карикатуристът по пътя на пластичната метафора и хиперболата и чрез символа успяха да създадат един нов художествен израз, който не ни въздейства повече „нравоучително”, а направо ни изненадва и поразява нашите възприятия. Изобретателност, находчивост, способност нещата да бъдат видяни от неподозираната им страна, художествената изненада – ето какво характеризира карикатурата.”  

   Чрез средствата на сатирата, авторите представят редица антиобществени явления. С фантазия и находчивост те изразяват нетърпимостта си към безстопанственото, безотговорно и нехайно отношение към спазване на противопожарните правила и мерки, при това - без морализаторство и упрек, а като го разобличават чрез смях.

   Представената изложба ”35 години по-късно” ще продължи до 14.09.2011г. и ще е на вниманието на преподавателите, студентите и гостите на факултет „ПБЗН”.

1_640

2_640

3_640

4_640

5_640

6_640

7_640

72_640

81_640

82_640

P1040390_640

P1040406_640