МВР

АПН

 

История на Международната асоциация на полицейските началници

18 яну 2012

International Association of Chiefs of Police-IACP

 Асоциацията е основана през 1893 г., а основните й цели са да подпомага развитието на науката и изкуството в областта на полицейските услуги; разработка и разпространение на по-добри административни, технически и оперативни практики и да популяризира използването им в полицейската работа; подпомагане на полицейското сътрудничество, обмен на информация и опит между полицейските администратори по целия свят; набиране и обучение на квалифицирани лица в полицейската професия; поощрение на всички полицейски служители да се придържат към високи професионални стандарти на служба и поведение.

От 1893 г. насам Международната асоциация на полицейските началници служи на общността на изпълнителната власт. През тези над 100 години асоциацията дава началото на исторически програми, новаторски проучвания, програми и услуги на членовете на асоциацията по целия свят.

Множество професионално признати програми като отдел „Идентификация” на ФБР и системата за уеднаквени досиета произхождат именно от МАПН (Международна асоциация на полицейските началници-IACP). Всъщност МАПН играе важна роля в разпространението на важни нови технологии и идеи, още от ранните години на създаването си до сега, началото на ХХI век. От въвеждане на използването на пръстовите отпечатъци на национално ниво до партньорство в консорциум за обществено опазване на реда, събиране на най-добрите експерти в наказателното право, управление и обучение по време на срещи, посветени на насилието, убийствата и престъпността сред младежите, МАПН изпълнява отговорностите си и влияе положително за постигане на целите на изпълнителната власт.

 

 23 май 2017 | 18:09