МВР

АПН

 

Генерална дирекция „Вътрешни работи”(Directorate-General "Home Affairs")

16 фев 2012

Генерална дирекция на Европейската комисия, която отговаря за политиката в областта, е известна като "Вътрешни работи". Генерална дирекция „Вътрешни работи” управлява политики, които целят да се гарантира, че всички дейности, необходими и полезни за икономическото, културното и социалното развитие на ЕС могат да се развиват в една стабилна, законосъобразно и сигурна среда. По-конкретно, Генерална дирекция „Вътрешни работи” работи за изграждане на отворена и безопасна Европа.

 

Прикачени документи Генерална дирекция „Вътрешни работи" на ЕК   (pdf - 66,00KB) - 11 юни 2017 14:41

 23 май 2017 | 18:09