МВР

ОД Благоевград

 

Такси за удостоверения

 

Такси за предоставяне на данни от информационните фондове на МВР

 

Удостоверение за издадени български лични документи и тяхното ползване - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
 

Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).