МВР

ОД Благоевград

 

Издаване дубликат на контролен талон

 
За издаване дубликат на контролен талон, водачът на МПС следва да подаде в сектор “Пътна полиция” по местоотчет на водача:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена държавна такса
3. Валидно свидетелството за управление на МПС
4. Декларация по образец за обстоятелствата, които налагат издаването на нов контролен талон *

*Забележка: Ако водачът е декларирал, че контролният му талон е изгубен, откраднат или унищожен, а при извършената проверка или впоследствие се установи, че той е бил отнет при съставяне на акт за констатирано административно нарушение, той носи наказателна отговорност за престъпление от Наказателния кодекс.