МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС,поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба

 
Дубликат на свидетелство за управление на МПС се издава при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.
Водачът следва да се яви лично в сектор “Пътна полиция КАТ” – Благоевград  за издаване на ново свидетелство за управление на МПС и да получи безплатно разпечатано заявление за издаване на СУМПС с бар-код, което е валидно 30 дни. 
При регистрация и подаване на заявлението се прилагат следните документи:

  • лична карта 
  • документ за платена такса 
  • декларация по чл.160 от Закона за движение по пътищата за обстоятелствата, при които е бил откраднат/изгубен/унищожен/повреден документа
  • старото свидетелство за управление на МПС при повреждане

 

Подмяна на СУМПС, издадено в държава членка от ЕС или от страна подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и свидетелството отговаря на приложение № 6 към конвенцията или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария се извършва в сектор „ Пътна полиция „ при ОДМВР гр. Благоевград