МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

 
Издава се на водач, когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години или когато няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата през последните 6 години.
За издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания". водачът следва да подаде в сектор “Пътна полиция” по местоотчет:
1. Молба по образец
2. Документ за платена държавна такса
3. Валидно свидетелството за управление на МПС